Lokalpolitik

Kommunen tjener godt på konflikt

Pædagoger og medhjælpere trækkes formentlig i løn, men slipper for bod

HOBRO:Med tre dages strejke har pædagoger og medhjælpere i Hobro Kommunes institutioner været med til at spare kommunen for et beløb på måske omkring en kvart million kroner. Det er tilfældet, hvis Hobro Kommune trækker pædagogerne i løn. Skoledirektør Jens Nielsen siger, at det bliver op til økonomiudvalget at afgøre, om pædagogernes skal trækkes i løn. Den overenskomststridige strejke er anmeldt til hovedorganisationerne, og så har arbejsgiveren ret til at trække i de strejkendes løn. Jens Nielsen oplyser også, at spørgsmålet, om forældrene skal have en del af deres betaling retur på grund af manglende pasning i tre dage, er på vej til økonomiudvalget. Borgmester Jørgen Pontoppidan, formand for økonomiudvalget: - Jeg troede egentlig, at det var en selvfølge, at de ansatte, som strejkede, skal trækkes i løn. Den sag må vi jo så kigge på, når den kommer på økonomiudvalgets dagsorden, siger han. Ingen løn Børne- og kulturudvalgsformand Jan Hviid (V), der også sidder i økonomiudvalget, har ikke tænkt videre over spørgsmålet om løntræk. - Men jeg har svært ved at forestille mig, at de ansatte ikke skal trækkes i løn. Når man ikke møder på arbejde, får man ikke løn. De to ting hænger jo ulasteligt sammen, siger Jan Hviid. Han kan heller ikke forestille sig, at forældrene får penge tilbage. Det vil være en for stor opgave at regne ud, hvor meget der skal udbetales til den enkelte, og Jan Hviid mener ikke, forældrene har krav på at få refunderet penge. Leif Schaarup, faglig sekretær for pædagogmedhjælperne i PMF, siger, at det vil være usædvanligt, hvis kommunen ikke rammer de ansatte på lønnen. - Derimod tror jeg ikke, at de strejkende bliver idømt bod. Konflikten blev først anmeldt til hovedforbundene tirsdag. Onsdag holdt Kommunernes Landsforening og fagforbundene møde om sagen og pålagde de strejkende i Hobro at genoptage arbejdet torsdag morgen. Den anmodning fulgte de, og derfor risikerer de næppe bod, vurderer Leif Schaarup. Svær udregning Skoledirektør Jens Nielsen er ikke umiddelbart i stand til at svare på, hvor stor kommunens fortjeneste bliver, hvis pædagoger og pædagogmedhjælpere trækkes i løn. Tidligere er det blevet oplyst, at et par hundrede deltog i strejken, men det faktiske tal er nok kun omkring 120. Blandt de 122 pædagoger i Hobro var 21 ledere, 19 tillidsrepræsentanter og en håndfuld ansatte i Onsild Børnehave ikke omfattet af konflikten. Blandt medhjælperne var 38 med. Både blandt pædagoger og medhjælpere er mange deltidsansatte. Pædagoger tjener i snit 125 kroner i timen, mens medhjælperlønnen er cirka 100 kroner. NORDJYSKE Stiftstidendes absolut uautoriserede udregning giver følgende resultat: 100 fuldtidsansatte med en timeløn på i snit 115 kroner giver et løntræk på godt 257.000 kroner for tre dages strejke med en gennemsnitlig arbejdstid på 7,4 timer per dag. Til sammenligning står kommunens børnehaver, sfo'er og klubber over for et årligt sparekrav på godt 400.000 kroner. En fuldtidsansat pædagog har udsigt til at miste 2800 kroner i løn. Før skat.