Kommunen truede med politiet

Miljøchef totalt uforstående over, at projekthavere ignorerede plantepåbud

Det oprensede vandhul nær Torndalsgård ligger stadig nøgent - uden et 25 meter bredt beplantningsbælte ud mod Torndalsvej. Foto: Per Kolind

Det oprensede vandhul nær Torndalsgård ligger stadig nøgent - uden et 25 meter bredt beplantningsbælte ud mod Torndalsvej. Foto: Per Kolind

HJERRITSDAL/HEGEDAL:Kun en opringning fra banearkitekten torsdag eftermiddag sparede projekthaverne bag golfbanen i Hjerritsdal og Hegedal for at blive politianmeldt af Mariagerfjord Kommune. I modsat fald havde miljøchef Jørgen Ussing i går, fredag, gjort alvor af truslen, fordi projekthaverne har undladt at genplante de træer og buske langs et vandhul ved Tornsdalsgård, som en gravemester egenhændigt fjernede midt i august. - At man vælger at svare så sent, stiller jeg mig totalt uforstående over for. Når vi som kommune beder om svar inden en måned, har man bare at få bragt tingene i orden, formaner Jørgen Ussing. - Forløbet oplever jeg som særdeles uprofessionelt fra projekthaverne side, tilføjer Mariagerfjords miljøchef. Træer og buske skal på en 25 meter bred bræmme ud mod Torndalsvej sikre fuglelivet en fornuftig biotop ved vandhullet. Det handler om dyrenes muligheder for at finde føde og søge skjul og forplante sig. Frist udløb 1. oktober Kommunen havde givet en frist til 1. oktober til at ¿genskabe det oprindelige terræn på en 25 meter brede bræmme mellem Torndalsvej og søen¿. Desuden skulle der følge en beplantningsplan med. Da projekthaverne 12. oktober endnu ikke havde reageret på henvendelsen, raslede miljøforvaltningen med sabelen og truede med politiet, hvis ikke sagen var bragt i orden senest i fredag 19. oktober. Torsdag eftermiddag ringede banearkitekt Michael Trasdahl Møller. - Gravemesteren har begået en fejl, og det kan jeg jo ikke drages til ansvar for. - Efter mine tegninger skulle der ikke fjernes beplantning ved søen. Men nu foreslår jeg, at der plantes rødelg, birk og ask, som er godt for fuglevildtet, siger banearkitekten. I løbet af næste uge melder kommunen tilbage. Også det forhold, at projekthaverene ifølge banearkitekten har nedpløjet en vandledning 58-60 meter og altså tættere end 100 meter fra gravhøjene, tager miljøforvaltningen stilling til. - Det kræver dispensation Naturbeskyttelseslovens § 18 at grave tætter end 100 meter fra gravhøjene. Hvis arbejdet allerede er udført, betragtes det i sig selv som en ansøgning om dispensation, forklarer Jørgen Ussing. Også Kulturarvsstyrelsen får et orienteringsbrev fra kommunen. Undre såning af græs omkring de to gravhøje har projekthaverne pløjet inden for den to meter dyrkningsfrie beskyttelsesbræmme. Det er en overtrædelse af Museumsloven.