EMNER

Kommunen vidste besked om rydninger

Bygherre insisterer på at han har fået lov til at fjerne hvidtjørn

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Rydningen af 300-400 meter langt tre fire-fem meter højt buskads af hvidtjørn fremmer selvsagt udsigten for de kommende, oven for liggende huse. Foto: DN

Ikke bare har Mariagerfjord Kommune hele tiden vidst besked med, hvad bygherren foretog sig. Man har også givet sin accept på, at en 300-400 meter lang og fire-fem meter høj tjørnehæk ned mod kystskråningen ved Kongsdal måtte fjernes. Kommunen har desuden været vidende om, at der graves en fem meter bred bræmme ned gennem Ballegårdsslugten med henblik på at trække en 400 meter lang kloakledning. Begge dele har Danmarks Naturfredningsforening klaget til Miljøcenter Aalborg over. For et par uger siden udstedte kommunen så påbud om at standse det videre gravearbejde i området. - Det ligger mig fjernt at gøre noget ulovligt. Allerede i november indsendte vi en detaljeret byggeansøgning, som kommunens sagsbehandler 9. december melder tilbage og godkender projektbeskrivelsen. Vi har søgt og fået lov til alt, hvad vi har foretaget os, forklarer den ene af bygherrerne, Morten Becker, Randers. Tilladelse til det hele Han og makkeren Tore Linde står bag firmaet Lindbeck A/S, som har opkøbt og udstykker de 19,2 hektar jord ned mod Kongsdal, som over to etaper skal blive til Kongsdalparken med i alt 63 fritliggende huse. Og man er langt fremme med arbejdet. - Det er vel efterhånden tre måneder siden, vi blev færdige med at grave i Ballegårdsslugten, og 15. maj vil vi være færdige med at lægge asfalt og rejse lygtepæle til de første 31 byggegrunde i Kongsdalparken, som vi forventer at sætte til salg hen mod slutningen af maj, tilføjer Morten Becker.