Naturbeskyttelse

Kommunen vil begrænse Grenen-fredningen

Skagen Kommunes udvalg for teknik og miljø har haft fredningskendelsen for Grenen og omliggende vande til behandling, og udvalget er ikke helt enig med fredningsnævnet, siger udvalgsformand Inger Støtt (V). Udvalget er ikke tilfreds med, at Fredningsnævnet kun har tilkendt kommunen én million kroner til at udføre arbejde på Grenen - arbejde, som er en følge af fredningen.

Kommunen har tidligere gjort opmærksom på, at det koster godt 1,3 millioner kroner at udføre arbejdet, og det beløb mener man også, kommunen skal have i erstatning. - Vi har også forlængst ønsket, at fredningsgrænsen kom til at følge afgrænsningen af EF-habitat-området på Grenen. Heller ikke det har Fredningsnævnet fulgt. - Vi mener det vil være fornuftigst, hvis fredningen kommer til at gælde det område, som man ifølge habitatafgørelsen mener, det er værd at passe på. Så undgår vi, at der er to afgrænsninger meget tæt på hinaden, siger Inger Støtt. Hvis man følger habitat-afgrænsningen bliver der lidt mere "luft" omkring Skagen Odde Naturcenter, end fredningen levner. Der er desuden stor forskel på de to linjer på Kattegatsiden af Grenen. Her følger habitat-afgrænsningen Fyrvej fra bygrænsen og ud til lige efter Det grå Fyr. Desuden er selve parkeringspladsen på Grenen ikke med i habitatområdet.