Kommunen vil gerne gøre rent på flere fortove i Midtbyen

Vil tilbyde forretninger at feje rundt om hjørnerne

MIDTBYEN:I Bispensgade og mange af de andre forretningsgader i centrum af Aalborg kommer kommunens folk hver morgen og gør fortovet rent. Men i sidegaderne, som for eksempel Kattesundet, er det op til grundejerne selv at rydde op efter dem, som smider affald på fortovene. Det er grundejerne langtfra lige gode til at få gjort. Bent Mertz, der bor i den nordlige ende af Kattesundet, er godt og grundigt træt af det svineri, han næsten dagligt må gå forbi på vej op til Bispensgade. - Kattesundet er én stor losseplads og har været det hele sommeren. Der ligger papkasser, blade og aviser og flyder. Man skal helt til Cairo for at finde værre svineri end her, siger han. Grundejernes ansvar Folk fra Aalborg Kommunes tekniske forvaltning var forbi forleden og kunne konstatere, at Bent Mertz har ret. Der er ikke ligefrem rent og pænt i Kattesundet. - Men det er begrænset, hvad vi kan gøre. Det er grundejernes ansvar at holde rent på fortovene. Vi tager os af kørebanen, og hvis noget affald flyder ud på kørebanen, fjerner vi det. Men vi kan ikke gå ind og holde rent på de fortove, hvor grundejerne selv har ansvaret, selv om vi kører i området. Det ville ikke være rimeligt over for skatteyderne, og tiden ville også gå fra andre opgaver som for eksempel renholdelse af cykelstierne, siger ingeniør Pia Thiessen fra afdelingen Trafik & Veje. Hvis grundejerne derimod ville betale kommunen for at få gjort rent på fortovene ud for forretningerne, ville hun gerne lave en aftale med dem. Midtby-koncept I dag betaler forretningerne i store dele af Aalborgs midtby kommunen for at komme hver morgen og samle affaldet fra fortovene. Det er det såkaldte "Midtby-koncept", som blev vedtaget for nogle år siden. Flere forretninger har siden valgt at koble sig på ordningen, mens andre har deres egen vicevært til at holde rent. - For et års tid siden skrev vi ud til samtlige forretninger på Vesterbro for at tilbyde dem at komme med. Ti tilmeldte sig ordningen, fortæller Pia Thiessen. Inden for det nærmeste halve år vil teknisk forvaltning gøre et nyt forsøg på at overtale forretningerne til at lade kommunen tage sig af renholdelsen af fortovene. Det sker i tæt samarbejde med cityforeningen. - Nogle steder tager vi for eksempel facaden ud mod Bispensgade, men ikke rundt om hjørnet i sidegaden. Det ville ikke koste forretningen ret meget ekstra at lade os tage det hele, siger hun og fortsætter: - På længere sigt er det op til politikerne, om de måske skal beslutte at udvide Midtby-konceptet, så alle gader med mange forretninger bliver omfattet af ordningen. Det kunne for eksempel gælder Nørregade og Vesterbro. I Nørregade er der gode viceværtordninger, men om vinteren kan man godt se, at snerydningen hænger lidt. Og på Vesterbro er der flere steder, hvor affaldet først bliver fjernet et stykke op ad dagen. Om morgenen kan der være frygteligt beskidt. Pia Thiessen henviser til, at Aalborg kun har halvt så mange forretninger med i en fælles rengøringsordning som man har i Odense. - Det ville være logisk, hvis byrådet i Aalborg tog spørgsmålet op i forbindelse med planerne for Boulevarden, mener hun.