Lokalpolitik

Kommunen vil ikke betale for sommerhusområde-planerne

SÆBY:Sæby Byråds økonomiudvalg er klar til at bakke op om nye sommerhusområder ved Sanden-udstykningen omkring Lyngså, mens lodsejerne skal selv betale en del af planlægningen. Muligheden for udlægning af nye sommerhusområder er opstået efter, at Folketinget har ændret planloven - med mulighed for sommerhusgrunde-udstykninger i kystnærhedszone bag eksisterende sommerhusområder. Lodsejere har udtrykt interesse for udstykning. Det kræver udarbejdelse af en indgående redegørelse med ekstern rådgivning. Til udvalgsmødet i går søgte planlægningsafdelingen en bevilling på 100.000 kr. Den ville udvalget dog ikke give. Det ønsker, at de interesserede lodsejere selv betaler denne del af den nødvendige planlægning.