EMNER

Kommunen vil ikke fjerne hegnet

SÆBY:Byggemodnet erhvervsjord et så godt som penge i banken. Hvis man har brug for det, kan man sælge jorden og nyde kontanterne. Jørgen Grønbech, Gyldendalsvel 1 i Sæby, har også været glad for sine ni tønder land klos op ad Sæby Fiskeindustri. Det er han ikke mere. Som tidligere omtalt i disse spalter har Sæby Kommune solgt den nederste del af Gyldendalsvej til Sæby Fiskeindustri, der nu har spærret området af med et hegn. Det betyder, at Jørgen Grønbeh ikke længere har vejadgang til sin jord, som derfor også er usælgelig. Vejdirektoratet gav i det sene efterår Jørgen Grønbech medhold i, at kommunen havde begået fejl. Men det betyder ikke, at Jørgen Grønbech i dag har vejadgang til sin jord. Og det får han heller ikke, hvis det står til teknisk udvalg. - Vi bad vores forvaltning om en redegørelse. Vi erkender, at kommunen har begået en fejl med hensyn til høring om sagen, men den fejl er rettet nu. Bortset fra det, har kommunen ifølge redegørelsen ikke gjort noget forkert. Så afgørelsen om salg af vejen til fiskeindustrien og opsætning ag hegnet bliver der ikke rokket ved, siger formanden for teknisk udvalg, Per Therkildsen (V). Denne udmelding er ikke acceptabel for Jørgen Grønbech, der er klar til anlægge sag mod kommunen.