Boligselskaber

Kommunen vil ikke tage initiativ til at sælge almene boliger

AALBORG:Hvis lejerne i Aalborg Kommunes almene boliger skal have tilbud om at købe deres lejligheder, så bliver det ikke med kommunens aktive medvirken. Det er nemlig en helt forkert politik, mener et flertal i teknisk udvalg. Baggrunden for debatten er, at Folketinget har vedtaget en lov, der skal åbne op for forsøg med salg af almene familieboliger. Både kommuner og boligorganisationer kan søge Socialministeriet om at deltage i forsøget. Teknisk forvaltning har ønsket at få afklaret, hvad politikerne mener om sagen, og derfor dukkede sagen op på udvalgets dagsorden. - Spørgsmålet er, om vi skal tage aktivt del i at realisere den politik, eller om initiativet skal ligge et andet sted. Vi mener, at vi ikke skal deltage i forsøgsordningen, fastslår Henrik Thomsen (SF), rådmand for teknisk forvaltning. - Hvis en boligforening på et afdelingsmøde vedtager at sælge sine boliger til lejerne, så kan vi ikke modsætte os det. Men vi mener ikke, at vi skal tage aktivt del i at fremme sådan et salg, siger han og tilføjer: - Jeg mener, at det er en helt, helt forkert politik at sælge ud af almene boliger. Kommunen har en social forpligtelse til at sørge for boliger til borgerne. Hvis man sælger nogle af de almene boliger, så vil det blive de bedste, og det vil indsnævre de boliger og områder, hvor vi har anvisningsret. Foruden Henrik Thomsen stemte også Preben Pedersen (R) og de to socialdemokratiske udvalgsmedlemmer imod at gå aktivt ind i forsøget. De øvrige tre stemte for. Teknisk forvaltning har i øvrigt spurgt de almene boligorganisationer i Aalborg, om de gerne vil sælge nogle af deres boliger. Den generelle tilbagemelding har været, at hverken hovedorganisationerne eller de enkelte afdelinger er interesserede i at deltage i forsøgsordningen.