Kommunen vil nu anvise bolig

Socialudvalget beder forvaltningen gøre brug af de værktøjer de har

HOBRO:Hobro Kommune kan hjælpe ægteparret Schoop og andre i samme situation, hvor deres boligproblemer giver dem store sociale problemer og forringer deres livskvalitet. Kommunen har nemlig ret til at anvise dem en lejlighed, som kan gøre deres hverdag nemmere - forstået på den måde, at kommunen har adgang til at disponere over hver fjerde ledige lejlighed i almene boligorganisationer. Det vil sige, at de i en vis grad kan tilsidesætte disse almene boligorganisationers almindelige ventelister og anvise lejligheden til en anden borger. Dog med begrænsningen "hver fjerde ledige lejlighed". Men denne anvisningsret har Hobro Kommune ikke benyttet sig af inden for de sidste par år. - Det har der ikke været tradition for, og som kommune skal man også være opmærksom på, at når man bruger anvisningsretten, så følger der nogle forpligtelser med. Man hæfter for eksempel for huslejen og for eventuelle fraflytningsudgifter, siger Hobro Kommunes socialchef, Mads Gammelmark, som iøvrigt også er formand for Hobro Boligforening. - En anden grund til at man ikke har brugt denne ret, er også, at det i Hobro er forholdsvis nemt at få en bolig, så der har ikke været brug for at anvende denne ret, siger Mads Gammelmark videre. Han vil dog rent principielt ikke udtale sig om den konkrete sag. Men nu har Socialudvalget drøftet sagen, og er blevet enige om, at kommunens socialforvaltning kan bruge denne ret til at anvise en lejlighed i de tilfælde, hvor det er nødvendigt og fornuftigt. Baggrunden for drøftelsen er en henvendelse fra det lokale Handicapråd, som bad Socialudvalget se på, hvordan man kan hjælpe handicappede borgere, som bor under forhold, som forringer deres livskvalitet væsentligt. Socialudvalget havde til denne opgave bedt forvaltningen komme med nogle forslag til, hvad kommunen kan gøre. Et af forslagene var at gøre brug af anvisningsretten. - Der ligger et værktøj, og det synes vi, at forvaltningen skal bruge, inden vi begynder at sætte nye foranstaltninger i gang, siger socialudvalgsformand Hans Poulsen (S). Et andet forslag var at gå i dialog med bygningsejere om at forbedre adgangsforholdene til de lejligheder, som ikke har handicapvenlige forhold. - Med hensyn til det forslag, så vil vi lige afvente situationen, fordi vi jo også har mange nye ældreboliger på vej, siger Hans Poulsen. Socialchef Mads Gammelmark er glad for at have fået socialudvalgets henstilling til at bruge anvisningsretten. - Det er for mig en tillidserklæring, at vi nu får mulighed for at bruge de forhåndenværende søm, så længe løsningerne bliver fornuftige, siger han.