Aalborg

Kommunen vil rejse sag mod arkitekter

Aalborg Kommune går til angreb på rådgivende arkitektfirma.

Aalborg Kommune lægger nu sag an mod det rådgivende arkitektfirma, der havde med ændringerne på Nordkraft at gøre. Arkivfoto: Henrik Bo.

Aalborg Kommune lægger nu sag an mod det rådgivende arkitektfirma, der havde med ændringerne på Nordkraft at gøre. Arkivfoto: Henrik Bo.

I forbindelse med ombygningen af Nordkraft indgik Aalborg Kommune en aftale om teknisk rådgivning og bistand med firmaet Cubo arkitekterne fra Århus. Under byggeriet det sig imidlertid, at der påløb udgifter til ekstraordinære uforudsete udgifter i en størrelsesorden, der efter Aalborg Kommunes opfattelse ligger langt ud over kontraktens forudsætninger. Efter endt ombygning viste der sig tilmed en række lydproblemer som nødvendigvis skulle udbedres for at sikre den lovede funktionalitet. Skole- og Kulturudvalget har derfor vedtaget, at der tages de nødvendige tiltag til at anlægge en sag mod Cubo Arkitekterne med henblik på at få erstatning for de merudgifter, som Aalborg Kommune har haft på grund af fejlagtig rådgivning mv. Granskning af ansvar Konkret bliver der indledt en granskning af Nordkraft-projektet med henblik på at fastlægge omfanget af og grundlaget for, at der kan påtales et rådgiveransvar overfor Cubo Arkitekterne. Aalborg Kommune går efter, at der ydes erstatning som følge af de merudgifter Aalborg Kommune er blevet påført på grund af arkitekternes rådgivning.