Kommunen vil "reservere" lokaler i Ranumhus

Kommunen ønsker at få erhvervsrelateret projekt ind i Ranumhus

Lokalpolitik 13. december 2002 07:00

RANUM: Planerne om en efterskole i Ranumhus er ikke længere aktuelle, fordi efterskolen i stedet forsøges etableret med udgangspunkt i ledige kollegiebygninger tæt ved seminariet. Derfor har Løgstør Kommune henvendt sig til amtets social- og psykiatriudvalg for at "reservere" lokalerne i Ranumhus. Borgmester Jens Lauritzen (V) har med afsæt i en idé til et erhvervsrelateret projekt, der omfatter iværksætterhotel, innovationslejrskole og byerhvervsudviklingscenter vurderet, at Ranumhus med stor fordel kan benyttes. Det er et projekt, som kommunen har drøftet med amtets erhvervs- og arbejdsmarkedsafdeling, og hvortil der nu søges mål 2-midler til en forundersøgelse. Vægt på idélaboratorium - Idéen er udviklet af lokale personer i forbindelse med den gennemgribende proces, som er igangsat under betegnelsen "Ranum - en by på vej mod en ny udvikling". Processen har indtil nu affødt et væld af idéer, hvor den overordnede fælles målsætning er, at der på en og samme tid skal iværksættes en flerhed af initiativer i relation til både uddannelse og erhvervsliv, skriver borgmesteren blandt andet i kommunens henvendelse til amtet. I henvendelsen understreges det, at i den forbindelse vil projektet for et idélaboratorium m.v. have en betydelig vægt. - Vi håber, at amtet vil afvente en videre vurdering af projektidéen, inden der eventuelt disponeres over bygninger til anden side. Forundersøgelsen forventer vi at igangsætte hurtigt, og vi regner med at have et oplæg klar i løbet af nogle få måneder, oplyser borgmester Jens Lauritzen. Amtet, der i øjeblikket har lejet Ranumhus, har planer om at gøre stedet til institution for færdigbehandlede psykiatriske patienter, som er dømt til behandling, men amtet har valgt at udskyde beslutningen før kommunen har afklaret om kommunen kan bruge stedet. Formanden for Social- og Psykiatriudvalget i Nordjyllands Amt, Bent Pedersen (S), har tidligere sagt til NORDJYSKE, at det ikke er afgørende for amtet, at institutionen placeres i Ranum. Borgemster Jens Lauritzen vurderer, at der i løbet af et halvt år er en afklaring på om det erhvervsreleterede projekt kan føres ud i livet.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...