Brovst

Kommunen vil se på knallertkørsel

BROVST:- Vi vil nu besigtige forholdene, og derefter vil vi finde ud af, hvad man kan gøre. Det er reaktionen fra teknisk chef Henrik Damsgaard på en henvendelse fra Knud Holt i Brovst, som er utryg ved, at der mangler en bom eller andet til at adskille den lille skov på hjørnet af Fredensdal fra fortovet. Unge bruger den lille skov som knallertbane, og det, synes Knud Holt, er helt ok. Men det bekymrer ham, at der med fjernelsen af træbommen nu er mulighed for på knallert at køre direkte fra skoven over fortovet og ud på kørebanen. Knud Holt har i en henvendelse til kommunen gjort opmærksom på, at han flere gange har oplevet knallertkørere krydse fortovet. En enkelt gang har Knud Holt også i bil mødt en krydsende kanllertkører. Men en hurtig opbremsning forhindrere, at der skete påkørsel.