Kommunen vil stramme op på snerydning

TORNBY/HIRTSHALS:Selvom sneen efterhånden er ved at tø rundt omkring, så vækker det stadig harme, at Hirtshals Kommune truede med sanktioner overfor de husejere, som ikke havde fået ryddet deres fortov, når kommunen også selv har problemer med at klare de kommunale snerydningsopgaver. Per Jensen fra Vidstrup er nervøs ved at sende sin søn i skole. - Det er spejlglat både i skolegården og på cykelstien. Jeg synes, at det er uforsvarligt at lade børnene gå eller cykle i skole selv, siger Per Jensen. Han har både kontaktet Tornby Skole og teknisk forvaltning, men han føler ikke, at der sker noget. - I sidste uge faldt jeg selv i skolegården, fordi der var glat, siger Per Jensen. Han har talt med andre forældre om problemet, og de synes ikke, at deres bekymring bliver taget alvorligt. Skoleinspektør Jens-Erik Bonne fra Tornby-Vidstrup Skole forstår godt forældres bekymring. Alle adgangsvejene op til skolen skal kommunen tage sig af, og Tornby Skole har også indgået en aftale med en privat entreprenør om at klare snerydningen på dele af skolens område. - Jeg synes ikke, at der er blevet ryddet godt nok på cykelstien og indfaldsvejen op til skolen. Vi har lavet en gangsti gennem skolegården, men det kan ikke undgås, at der bliver glat nogle steder, selvom vi strøer salt, siger Jens-ErikBonne. Formanden for teknisk udvalg, Mogens Bjerre (S), erkender, at Hirtshals Kommune ikke har været gode nok til at overholde sine forpligtelser vedr. snerydning. Sagen blev drøftet i forbindelse med et møde i teknisk udvalg i går. - Der vil blive strammet op på proceduren næste gang sneen falder, for selvfølgelig skal kommunen sørge for at rydde sne, de steder hvor kommunen har ansvaret, siger Mogens Bjerre. Han beklager, at kommunen ikke selv har haft styr på snerydningen. - Vi må erkende, at vi ikke var klogere på det tidspunkt. Fremover vil vi være mere obs på situationen, siger Mogens Bjerre.