Kommunen vil tilbyde "overvågnings-garanti"

Skolevæsen 17. september 2002 08:00

BØRNEPASNING: Når børnefamilierne i Sejlflod kommune vågner op om morgenen 3. oktober er realiteten den (hvis der ikke bliver rettet et eneste komma i spareforslaget) at man, kort sagt, vil foretage en fjernelse af 2 ugers pasning ud af barnets 52 ugers pasning. Det vil med almen regning sige en nedgang af personaledækningen på børnene på 4 %. Lægger man det sammen med den anden besparelse, der foreslås på 5% , er det i alt en 9 % nedgang af personaledækningen på vores børn i forhold til nu. Dette oveni at man for to år siden besluttede, at de store, på mange måder selvhjulpne børn i børnehaven, som starter i børnehaveklasserne til august, nu bliver flyttet til SFO allerede til januar syv måneder før skolestart. Summa summarum er billedet i børnehaven, at den tredjedel af store børn er byttet ud med en ny tredjedel små børn. Det betyder for børnehaven en fordobling den sidstnævnte gruppe, som er den mest tidskrævende (det forventer vi forældre jo også). Det var ikke det hverdagsbillede man besluttede den nuværende personaledækning efter i sin tid. Det er så denne i forvejen ringere dækning, man nu vil reducere yderligere med 9 %…..(er De forvirret ?). Det er da i og for sig udmærket og sundt at man i kommunen vil spare eller effektivisere. Det, der for alvor får mig op af stolen, er, at man vælger et så ømtåleligt område som børnepasningen, som i mit billede ikke kan "effektiviseres" ved at "af-effektivisere" det personale, som vi forældre har stor forventning til tager sig godt af vores børn. Man vil forringe og stresse forholdene for de mennesker som gerne skulle have et større og større overskud til børnene, som netop i dag har brug for mere tryghed og brug for ikke at blive hengemt i en institution. Barnets stærke fundament til at klare livet skabes i de første 4 -5 år. Jeg tillader mig at påstå, at de vigtigste basale ting dannes i de første år og udvikles derefter i løbet af de næste mange år. Mange børn får ikke lært de redskaber. De trives dårlig, udtrykker sig ikke osv. på grund af skilsmisser, dødsfald og andre voksne ting, som vi til tider ikke håndterer godt. Så faktisk er der brug for mere fokus og opmærksomhed på børnene nu og ikke senere. Dækningen vil nu hedde ca. 10 børn pr. pædagog i børnehaven, og ca. 16-17 børn pr. pædagog i SFO regi. Det er uanstændigt for alle parter i pasningsverdenen. Snart har vi overvågning i stedet for pleje og pasning For mig er der et billede der tegner sig. Politikerne i økonomiudvalget vil spare på dette område enten fordi børn i deres verden generelt er selvhjulpne og fungerer godt, eller også har de ikke selv børn aldersmæssigt i pasningssystemet. Slutteligt vil jeg citere Anders Fogh Rasmussen fra TV : "kvaliteten i den danske skole og pasning er i top, og noget vi alle kan være stolte af" Han havde ingen kommentarer efterfølgende på spørgsmålet om : "hvorfor han så havde anbragt hans egne børn i privatskole………!?."

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...