Kommunen vil undersøge ankemulighederne

- Hovedrengøring og havearbejde udføres ikke af fagfolk, påpeger socialudvalgsformanden

BRØNDERSLEV:Brønderslev Kommune har ikke umiddelbart til sinds at ændre på to aktiveringsprojekter, selvom de er dømt konkurrenceforvridende i Arbejdsmarkedsrådets forretningsudvalg. - Nu vil vi nærlæse afgørelsen og se hvilke muligheder, vi har for at anke den, siger socialudvalgsformand Kim Toft (V). - Vi hæfter os ved, at man i afgørelsen har henvist til et direktiv, der har med produktion at gøre. Man har også et direktiv, der vedrører service, og det mener vi er mere relevant for disse to projekter. Vi vil sammen med KL vurdere, om det er formålstjenligt at anke afgørelsen - det tror og håber vi på, tilføjer Kim Toft. Udvalgsformanden sætter desuden spørgsmålstegn ved, om prisberegningerne på 25 og 27 kroner er korrekte. Og disse tal vil Brønderslev Kommune nu også regne på. - Mig bekendt har der aldrig været klager fra private firmaer. Et hjemmeservicefirma har professionelle folk til rengøring og havepasning, og de ansatte kommer med en faglig kunnen. Vi tilbyder et rengøringshold til pensionister - vel at mærke pensionister, der er visiteret til anden form for hjælp. Men det er ikke faglærte rengøringsfolk. Og derfor er vi også nødt til at have en anden pris på varen. - Tilmelder man sig haveordningen, har man ingen garanti for, at vi passer haven hele sommeren. Nogle af de aktiverede får heldigvis et job eller kommer på et relevant kursus, og så er vi nødt til at reducere haveholdet. Med hensyn til rengøring er det et engangstilbud. Hvis arbejdsmarkedsrådets afgørelse står til troende, vil Brønderslev Kommune ifølge Kim Toft efterleve den. - Vi vil tilpasser projekterne, så de ikke er ulovlige, tilføjer Kim Toft, og tilføjer, at det i praksis kan betyde, at prisen skal op. - Det ville være rigtig godt træls, hvis vi skal stoppe de to projekter. Vi hjælper nogle svage mennesker, vi laver en efter min mening fornuftig aktivering, og vi imødekommer det, folk tit spørger om, nemlig hvorfor vores bistandsklienter ikke kan udføre nogle af disse opgaver.