Kommunens årsregnskab halter stadig

Hjørring Kommunes regnskabsføring og administrative rutiner opfylder ifølge BDO Kommunernes Revision regulativet for området i regnskab 2009, men der er stadig væsentlige fejl at rette op på.

Således afslørede en stikprøvekontrol at der ikke efterfølgende var hjemtaget momsrefusion af kommunens betalinger til Nordjyllands Trafikselskab i 2007 og 2008. Det drejede sig om 938.000 kr., som forvaltningen bagefter hjemtog. På et andet område er revisionen inddraget i at lave nye forretningsgange for at forebygge nye problemer med mellemkommunale refusioner på ældreområdet. Her viste revisionens analyse, at Hjørring havde et retskrav på 17,4 mio. kr. for årene 2007 til 2009, og det beløb er efterfølgende opkrævet ved de kommuner, som skyldte. På det sociale områder går det den rigtige vej i rutiner siden forrige års påtaler, men på arbejdsmarkedsområdet halter de stadig. - Det er nogle af de ting, som der er fokus på. Der bliver taget hånd om det, sagde arbejdsmarkedsudvalgets formand Ivan Leth (S), da byrådet forleden tog revisionsberetningen til efterretning. Det største problem er rettidighed i opfølgningsarbejdet. poch