EMNER

Kommunens ansatte

[ Rokaden med fordeling af Ny Hjørrings ansatte inkluderer 815 personer - heraf nogle på deltid. [ Cirka 160 af de 815 ansatte har et job uden for rådhusene. [ Fra Nordjyllands Amt kommer 43 ansatte, da kommunen overtager en del opgaver fra amtet.[ 30 vikarer har kontrakter, der udløber til nytår.