EMNER

Kommunens ansvar

Brønderslev Kommune reklamerer efter tilflyttere (børnefamilier).

Kommunen har tidligere kørt store annoncekampagner for at få flere tilflyttere, bl.a. børnefamilier, til kommunen. Bl.a. fortalte kommunen i landsdækkende annoncer, at man i Brønderslev havde 2 lørdage i ugen. P.t. fortæller medierne, at der er flyttet en familie til Brønderslev Kommune med 9 børn, og selv om hændelsen er dybt tragisk, ser det alligevel ud til, at kommunen nu ønsker, at andre kommuner i Danmark skal være behjælpelig med at klare de store udgifter i forbindelse med børnefamilierne. Jeg synes ikke, at Brønderslev Kommune skal have lov til at tørre denne sag af på andre kommuner i Danmark, for uanset alt, så har kommunen overhørt bl.a. de naboer m.fl., som har rettet henvendelse til kommunen. Hvis disse klager/henvendelser var taget alvorligt, så havde sagen ikke udviklet sig, som den nu har gjort. Når kommunen ikke tager borgernes henvendelser alvorligt, så kan vi forudse, at problemerne bliver større og større, for så er der selvsagt ingen, som vil henvende sig til kommunen, når der er ting, som ikke er i orden. Jeg har på andre områder råbt vagt i geværet, men også mine henvendelser bliver lagt til side, og kommunens ansvarlige håber, at sagerne så glemmes. Men dette skal ikke komme til at ske, så jeg synes, at Brønderslev Kommunes ny borgmester skulle tage tingene alvorligt og få lavet nogle retningslinjer, som gør, at sådanne sager ikke fremover opstår og udvikles. I stedet oplever vi, at borgmester Lene Hansen informerer os om, at Brønderslev Kommune overhovedet ikke har gjort noget forkert. Nej, det har de sikkert heller ikke, for kommunen har intet foretaget sig. Sidst, men ikke mindst oplyser borgmester Lene Hansen nu, at sagen er lukket, og at kommunen fremover overhovedet ikke vil udtale sig om sagen. - Jamen så er alt jo ved det gamle, for sådan gør kommunen også på andre områder.