Lokalpolitik

Kommunens budget holder ikke

Politikerne venter med at bøje arm med budgetoverskridelse

HADSUND: Kommunen kommer ud af 2005 med et underskud på på godt 1,3 millioner kroner, hvis der ikke sker noget, der ændrer de udsigter, der tegnes i årets første økonomirapport. Men det gør der, tror politikerne i økonomiudvalget, som anbefaler byrådet ikke at foretage sig noget på baggrund af rapporten udover "at følge udviklingen nøje indtil næste økonomirapport", og på det tidspunkt tage stilling til, om der skal justeres på den kommunale drift. - Vi har erfaring for, at situationen efter første kvartal kan se ugunstig ud, så vi skubber problemet lidt, siger borgmester Karl Christensen og understreger, at dét ikke betyder, at socialudvalget er fredet. Det er nemlig socialudvalget som - på baggrund af forbruget i årets første tre måneder - forventes at bruge i alt 1.507.000 kroner mere end ventet. Det skyldes, siger borgmesteren, ikke at driften er løbet løbsk, men at det er lovbundne udgifter til kontanthjælp, sygedagpenge etc., der er skyld i miseren. Han har en vis forventning om, at merforbruget derfor dækkes ind fra statslig side. Det er således skal-udgifter, som er omfattet af den budgetgaranti, som staten har spændt ud. Dét har også spillet ind på økonomiudvalgets beslutning, siger borgmesteren. Der er, siger økonomichef Niels Vestergaard, tale om det såkaldte DUT-princip, som ifølge en aftale mellem Kommunernes Landsforening og regeringen betyder, at kommunerne får en økonomisk kompensation for, hvis udgifterne stiger uventet, mod at betale til staten, hvis udgifterne bliver mindre. I 2004 var situationen efter årets første kvartal, at de kommunale udvalg samlet set havde udsigt til 4,2 millioner kroner, og da gennemførte byrådet en budgetrevision, der ifølge Niels Vestergaard gav 13-14 millioner kroner og rakte ind i de efterfølgende års budgetter.