Lokalpolitik

Kommunens kunstudvalg vil gerne bruges

Udvalg rådspørges som regel ved kunstvalg til byen

HJØRRING:Medlemmerne af Hjørring Kommunes kunstudvalg er i tidens løb blevet kaldt alt fra smagsdommere til kunstmafiaen, men det synes de egentlig ikke selv, der er nogen grund til. - Man kunne vel sige, at vi var en mafia, hvis vi selv havde noget ud af det, vi laver, eller hvis vi plejede lokale hensyn uden hensyn til kvaliteten, siger Mogens Blom Hansen, som gennem næsten 30 år har været medlem af kunstudvalget. - Vi vælger bare det, vi synes er godt, tilføjer Hjørrings tidligere planlægningschef Kjeld Poulsen. Erik Heide, Robert Jacobsen, Henning Damggård-Sørensen, Hanne Varming og Børge Jørgensen. Det er bare nogle få af de billedkunstnere, som er repræsenteret ved udsmykning af Hjørring by. Mange besøger byen udelukkende for at gå en tur og kigge på de mange kunstværker. Kunstudvalget blev nedsat i 1970 umiddelbart efter kommunesammenlægningen. - Som jeg har hørt fortællingen, skete det lige efter, at man havde indkøbt "Motorisk bevægelse" af Bent Jørgensen. Skulpturen blev kaldt Storken og blev stærkt kritiseret af byens borgere - den står i dag foran Lundergårdhallen. Så foreslog byrådsmedlem Børge Christensen et kunstudvalg, hvor blandt andre Svend Hjortlund og I. Chr. Sørensen også var med i, siger Troels Bidstrup Hansen, som i dag er formand for udvalget. Når udvalget i disse dage er i vælten, så skyldes det, at Bygge- og Boligforeningen af 1938 har bestilt en skulptur til opstilling på hjørnet ved Karolinesvej/Aalborgvej. Det er sket uden, at boligforeningen har benyttet sig af chancen for at drøfte placeringen med kunstudvalget. Foreningens forretningsfører, Jens Ole Jørgensen, har fortalt, at man slet ikke var klar over udvalgets eksistens. - Det er underligt, at de i boligforeningen slet ikke tænker på, at pladsen ved Karolinesvej er en del af det offentlige rum. Det er naivt af boligforeningen at tro, at der ikke vil komme reaktioner på placeringen på dét sted, som er lige ved Hjørrings indkørsel. Det er da også underligt, at de har haft svært ved at finde os, da andre boligforeninger meget ofte har spurgt os om råd. Senest hjalp vi Hjørring Boligselskab med at finde en udsmykning til Vellingshøj Centret. Der er ikke noget krav om, at private skal spørge kunstudvalget, før de sætter noget op på deres egen grund. -Det er bare mærkeligt, at de ikke spørger, om det er i orden. Man ville da heller ikke sætte en stor skulptur op i sin egen have, uden at spørge naboerne først. Hvis de syntes, det var for voldsomt, ville man da finde noget andet, mener Mogens Blom Hansen. Når udvalget har skullet finde kunstnere til skulpturopgaver har man ved større opgaver bedt tre-fire kunstnere komme med et forslag. - Så har vi tit haft billedhuggeren Erik Heide til at hjælpe med at finde den rigtige, for han er så god til at få os til at se på det med nye øjne, siger Kjeld Poulsen. - Det er klart, at hver gang vi har foretaget et valg, så har vi også foretaget et fravalg, siger Troels Bidstrup Hansen. - For os har kvaliteten altid stået højere end det geografiske tilhørsforhold, siger Mogens Blom Hansen. Udvalget består foruden de tre nævnte af museumsdirektør Marianne Ilkjær, Mogens Emery Madsen samt byrådsmedlem Kurt Mikkelsen (V) og Helmuth Zickert (S), som netop er trådt ind i udvalget som afløser for Søren Chr. Jensen, som har ønsket at træde ud. Vil man se de mange skulpturer i Hjørring, kan man se en stor del af dem i den lille folder "Hjørring Kunstguide", som blev udgivet i 1998 af kunstudvalget i samarbejde med Hjørring Turistforening.