Museer

Kommunens museer går sammen om godt tilbud til borgerne

Fyrtårnet er symbol for samarbejde mellem fem museer i den nye kommune

Der var ud­sigt til både Skagen og Sæby, da Klub Fyr­tår­net blev præ­sen­te­ret på Bangs­bo Fort i går. Fra ven­stre er det Jan Ham­mer Lar­sen, Bangs­bo Mu­se­um, Niels Thi­de­mann, Sæby Mu­se­um, Vi­vi­an Floor, Ska­gens Mu­se­um, Hans Munk Pe­ter­sen, Bangs­bo Mu­se­um, Anne Dor­the Holm, Skagen By og Egns­mu­se­um, og Klaus Rö­del, Fre­de­riks­havn Kunst­mu­se­um. Foto: Kim Dahl Hansen

Der var ud­sigt til både Skagen og Sæby, da Klub Fyr­tår­net blev præ­sen­te­ret på Bangs­bo Fort i går. Fra ven­stre er det Jan Ham­mer Lar­sen, Bangs­bo Mu­se­um, Niels Thi­de­mann, Sæby Mu­se­um, Vi­vi­an Floor, Ska­gens Mu­se­um, Hans Munk Pe­ter­sen, Bangs­bo Mu­se­um, Anne Dor­the Holm, Skagen By og Egns­mu­se­um, og Klaus Rö­del, Fre­de­riks­havn Kunst­mu­se­um. Foto: Kim Dahl Hansen

FREDERIKSHAVN:De fem store museer i den ny Frederikshavn Kommune har set det med kommunesammenlægningen som en invitation til indgå i et samarbejde, som de håber både kommer indbyggerne i den nye kommune, dem selv, kommunen som turistdestination og som værtskommune til gavn. Museerne præsenterede i går, på den første hverdag i den nye kommunen, Klub Fyrtårnet. Fyrtårnet er, i første omgang i hvert fald, primært tænkt som museernes fælles ansigt udadtil overfor kommunens indbyggere og overfor de mange tusinde turister, som hvert år besøger området. Men Fyrtårnet er også et signal til den nye kommune om, at der er sammenhold og sammenhæng på museumsområdet. - Vi ser også det nære forhold, museerne imellem, som noget, der kan bruges i værtsby-sammenhæng og i forbindelse med markedsføringen af Frederikshavn Kommune, siger formanden for Skagens Museum, Vivian Floor. Hans Munk Petersen, Bangsbo Museum, supplerer med, at samarbejdet også er et udtryk for, at museerne ser sig selv som en samlet enhed overfor kommunen, i stedet for at være fem enkelte museer, som hver for sig kæmper for at få en stor del af de kommunale tilskud. Gratis adgang - Men Klub Fyrtårnet er først og fremmest et tilbud til publikum om at lære hele den nye kommune bedre at kende. Ved at være medlem af Fyrtårnet får man gratis adgang til de fem museer, og medlemmerne får rabat til forskellige aktiviteter og tilbud om at deltage i særarrangementer, som arrangeres et eller flere af museerne, siger lederen af Sæby Museum, Niels Thidemann. Medlemskab af Klub Fyrtårnet koster 200 kr. for enlige og 300 kroner for par. - Det er muligt, at det vil kunne ses på museernes samlede entreindtægter, men det er så et problem, vi må løse på anden vis. Hvis klubben samtidig betyder, at der kommer væsentlig flere besøgende på de fem museer, betyder det samtidig, at vi opfylder vores forpligtigelse til at formidle viden om det, vores museer indeholder, på en bedre måde, siger Vivian Floor. - Samarbejdet, som stadig et nyt også for os, vil uden tvivl også betyde, at der fremover skabes udstillinger og arrangementer, som på naturlig måde rækker ind over de gamle kommunegrænser, fordi kommunegrænserne jo ikke har været en skillelinje på hverken det kulturelle eller det kunstneriske område. Nye initiativer - På Bangsbo Museum har vi valgt, at vi i år vil lægge specielt vægt på Johan Knudsen-epoken fra 1891 til 1909, og netop den periode rækker geografisk også ind i den tidligere Sæby Kommune og ind i Skagen Kommune, siger Hans Munk Petersen, som også er overbevist, at de nye samarbejdsforbindelser museerne imellem vil resultere i initiativer, som inddrager alle de tre gamle kommune og i ny forskning, som også vedrører hele det område, som ny er Frederikshavn Kommune. Er for alle Museumsinspektør Anne Dorthe Holm, Skagen By- og Egnsmuseum, understreger, at den nye klub ikke kun er for indbyggerne i den nye kommune. - Alle kan melde sig ind i klubben og dermed få gratis adgang til de fem museer og få de øvrig medlemstilbud, som kommer. - I første omgang præsenterer vi den nye klub ved, at alle fem museer holder åbent med gratis adgang lørdag 3. februar. Alle steder vil der blive informeret nærmere om klubben, ligesom der bliver særarrangementer i form af rundvisninger og lignende. - Den nye klub har desuden allerede nu sin egen hjemmeside, www.klubfyrtaarnet.dk, hvor der kan hentes informationer om klubben og de deltagende museer, ligesom man melde sig ind i klubben via hjemmesiden, fortæller Anne Dorthe Holm.