Lokalpolitik

Kommunens økonomi har det bedre

Tidligere tiders dystre tal for kommunens økonomi er måske på vej mod en lille bedring.

På byrådsmødet onsdag aften noterede både borgmester Arne Boelt (S) og Venstres gruppeformand Susanne Sander, at tingene går i den rigtige retning. - Vi er på rette spor, sagde Susanne Sander (V). Før man åbner for champagnen skal det dog siges, at visse af byrådets udvalg stadig slæber rundt på underskud. Altså har en slags overtræk på kontoen med sig fra 2010. Vejrer morgenluft Når politikerne alligevel vejrer morgenluft skyldes det, at "overtrækkene" fra 2010 allerede er modregnet i budgettet for i år. Samtidig ligger der klare planer, som beskriver hvordan man slipper af med "overtrækket" over de kommende år. Det drejer sig om knap 40 millioner kroner i alt, som forventes afviklet senest i 2012. Blandt andet et underskud på Teknik og miljøudvalgets konto, som vejrguderne har påført udvalget. Det kan være svært at tage højde for et år med fem måneders konstant snerydning. Det har da også slået et gevaldigt hul i TMUs budget, som nu skal indhentes over de næste par år. Overtræk nedbringes På Børne - og undervisningsudvalgets område forventes den nye skolestruktur ikke alene at give flere undervisningstimer, men også at spare penge, så "overtrækket" her kan nedbringes. Hvis man fraregner "overtrækkene", så ser driftsregnskabet altså bedre ud end længe. - Det er første gang, at et budget ikke var værre ved udgangen af året (2010) end det man forventede i økonomirapport 3, som kom i november 2010, siger økonomidirektør Leif Johannes Jensen. Byrådet er enig om at fastholde den stramme styring af økonomien. Det betyder som udgangspunkt, at der ikke gives tillægsbevillinger - altså ekstra penge - til udvalg, hvis budgetter skrider. Udvalgene må selv løse deres budgetskred ved at spare eller omprioritere. Den stramme styring er ikke mindst nødvendig, fordi regeringen har varslet skrappe sanktioner mod de kommuner, som ikke overholder deres budgetter.