Lokalpolitik

Kommunens regnskaber er uigennemskuelige

Er der forskel på at drive en bank og en kommune? Ikke hvis det drejer sig om elementære regnskabsmæssige regler og muligheden for at skabe overblik over "virksomhedens aktuelle økonomiske situation"

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Kommunal økonomi. Hvordan ser den egentlig ud og hvordan informerer vi bedst hinanden om det. Det snakker disse to herrer en del om for tiden, Jens Ole Jensen (tv) og Erik Sørensen. Arkivfoto: Bent Jakobsen

Det siger Jens Ole Jensen, byrådsmedlem (V) og direktør for Nordjyske Bank. I sit daglige arbejde knækker han regnskaber og budgetter med samme lethed, som når vi andre knækker hasselnødder til jul. Men uanset hvilken kasket han sætter på sit gråsprængte talknusende hoved, har han det ualmindelig svært med kommunens informationsniveau, når det gælder kronernes vandring ud og ind af kommunekassen. Ingen bolsjebutik Nu har Jens Ole Jensen udarbejdet et notat til kommunens pengemænd om, hvordan bankmanden mener, der skal gøres status og informeres: - Det er ikke en bolsjebutik, vi driver og når verden ændrer sig, bliver vi hårdt ramt, hvis vi overskrider budgetterne. - En overskridelse på 20 mio. kroner bliver modregnet i bloktilskuddet. - Det betyder besparelser, på skoler og ældre og så videre. - Det vil jeg ikke lægge navn til, siger Jens Ole Jensen til NORDJYSKE. Sporene fra 2007 skræmmer. Her endte det kommunale regnskab med store røde tal: En overskridelse på 106 mio. kroner på det skattefinansierede område. Det får det til at løbe koldt nedad ryggen på bankdirektøren. - Hvis nogen har kunnet læse, at vi var på vej mod sådan en overskridelse, ja, så er de bedre til at læse regnskaber, end jeg er ... Ej løbe fra ansvaret Borgmester Erik Sørensens mantra er, at de enkelte fagudvalg er ansvarlige for hver deres økonomi og må holde orden i egen pengekasse. Men det holder ikke i bankmandens univers: - Jeg vil ikke fjerne ansvaret fra udvalgene, men man kan sammenligne med en koncern, der har flere datterselskaber. - Koncernledelsen skal selvfølgelig nøje følge udviklingen i datterselskaberne. Problemet er, at det kan vi ikke, siger Jens Ole Jensen. Som medlem af økonomiudvalget har han gang på gang efterlyst et bedre infor mationsniveau som styringsredskab. - Spild af alles tid Kommunens administration har udarbejdet et 19 sider langt(!) notat om forskellen mellem regnskabspraksis i en kommune i forhold til private virksomheder - men det er, siger Jens Ole Jensen, spild af såvel administratio nen som politikernes tid: - De gør en dyd ud af at se forskellen, men der ér ingen forskel, når vi taler om et retvisende regnskab. Jeg beder blot om at få et regnskab, der medtager alle skyldige poster og tilgodehavender, så vi ved, hvor mange penge, vi har til rådighed til serviceudgifter. - Hvis ikke vi har det, disponerer vi med bind for øjnene og det kan jeg ikke lægge navn til, siger Jens Ole Jensen. Alt for sene røde lamper På onsdagens byrådsmøde gentog Hans Jørgen Kaptain (V) sin efterhånden rituelle efterlysning af en status på kommunens økonomi - på den åbne del af byrådets møde, så offentligheden kan få kendskab til "Rigets tilstand". - Det er alt for sent, vi får information om overskridelser af budgettet. Vi må vide det noget før, så vi ikke gang på gang bliver overrasket, sagde Hans Jørgen Kaptain. Erik Sørensen lovede en totaloversigt på byrådets møde i maj, hvor hvert enkelt udvalg skal redegøre for "de fatiske forhold i jernindustrien".