Lokalpolitik

Kommunens tilsyn halter

Politisk selvjustits efter mangelfuldt bilag ved møde

FJERRITSLEV:Medlemmerne af kommunalbestyrelsen vendte kritikken indad, da årsregnskabet for Fjerritslev Boligforening var til godkendelse i salen. Regnskabet i sig selv er der ikke noget galt med. Her er endda lutter pæne tal, idet foreningens 14 afdelinger alle ender på et lille overskud. Og tallene stemmer, når man trækker udgifter fra indtægter. Det, der fik stemmerne til at hæve sig i rådssalen ved kommunalbestyrelsesmødet, var fraværet af en revisionsrapport i regnskabet. Og så fremgik det ikke, om der som påkrævet er udarbejdet en 10-års vedligelsesplan for Fjerritslev Boligforening. - Vores regnskabslæsning må ikke bero på et skøn, fordi vi ikke har tid eller ressourcer til at gå tallene efter, sagde Otto Kjær (UP) ved mødet. Han fik ført til protokol, at boligforeningen skal fremvise en 10-årig vedligeholdelsesplan. Tilsvarende anmodede Steen Andersen (UP) om, at revisionsrapporten i fremtiden skrives ind i regnskabet, så lokalpolitikerne har mulighed for at se begrundelsen for revisorens blå stempel. Påtale fra revisionen Per Halsboe-Larsen (S) kaldte det "drastisk" og "mistænkeliggørelse", at de kommunale kolleger nu pludselig vil kigge boligforeningens statsautoriserede revisor i kortene. Men dertil svarede Søren Grøn (UP), at det er kommunalpolitikeres pligt at kontrollere regnskaber. Og så mindede han om den påtale, Fjerritslev Kommune i 2001 fik af Kommunernes Revision for utilstrækkeligt tilsyn: - Kommunen har fået at vide, at vi skal gøre vores revision bedre, for vi gør det ikke godt nok, sagde Søren Grøn. Fjerritslev Boligforenings 14 afdelinger et overskud på tilsammen 165.911 kroner. Heraf dækker 30.000 kroner et tab, mens resten går til afskrivninger af sidste års forbedringsarbejder og fremtidig vedligeholdelse.