Kommunens udvikling de næste 25 år skal lægges i rammer

Borgerne får stor indflydelse på kommuneplanen

BRØNDERSLEV:- Borgerne kommer i høj grad til at sætte præg på den kommuneplan, der i løbet af i år skal godkendes i kommunen. Planen skal fastlægge kommunens strategi for de kommende 25 år. Det sagde borgmester Jens Arne Hedegaard i sin nytårstale til byrådet. Han indskærpede, at det er påkrævet med en stram økonomisk styring kombineret med ønsker om udvikling. - Og ifølge Kommunernes Landsforening kan vi godt regne med, at vi de næste 30 år - uanset hvilken regering der sidder der - får kommuneaftaler med stramme minimumssatser for realvæksten. - Der vil fortsat ske et grundsalg i stort set hele kommunen. Heldigvis med flere grunde til salg i oplandsbyerne. - På dagsordenen er også planlægning af et nyt plejehjem og plan for renovering af de nuværende. - Vi skal i gang med planlægning af fremtiden for nordbyen, så det kan blive Vendsyssels mest attraktive boligområde, sagde Jens Arne Hedegaard.. Jens Arne Hedegaard kiggede også tilbage. - Mit tema sidste år for nytårstalen var "borgeren i centrum". Jens Arne Hedegaard sagde, at det ikke kun har vist sig at være en cliché, men han mener, at der rent faktisk kom kød på og indhold bag den udtalelse. - Vi har opnået nogle gode resultater, som i sidste ende gavner borgerne, og som har taget deres udspring i borgernes virkelighed. Svar på fem dage Her nævnte han fem-dages-reglen, som betyder, at borgere har krav på at modtage en kvittering fra kommunen på sin forespørgsel eller henvendelse inden for fem arbejdsdage. - Dét signal har medarbejderne taget til sig og arbejder efter. Selvfølgelig kan der ske fejl på dette område såvel som på andre, men så bliver der rettet op på det, nævnte Jens Arne Hedegaard. - Vi er kommet i gang med frit valg på ældreområdet. Jeg er glad for det resultat, vi kom frem til, og det arbejde vi har været igennem. Nu er det synligt for alle, hvad vi kan tilbyde den enkelte borger. Og borgerne er sikret, at de får præcis den ydelse, de er visiteret til uanset hvem de er, og hvor de bor - hverken mere eller mindre. - Jeg synes, der er flere gode ting ved loven. For det første kan jeg godt lide dens menneskesyn, der hylder det frie menneskes mulighed for at træffe valg. Og bare fordi man er blevet ældre, er man jo ikke blevet ude af stand til at træffe et valg. - For det andet er det godt, at der nu kommer reelle muligheder for at sammenligne privat og offentlig service. Måske kan vi endda udnytte hinandens kompetencer og samlet set give borgerne en bedre service. Jeg frygter i hvert fald ikke konkurrencen, da jeg ved, at vores ældrepleje har et højt niveau og et godt ry. - Vi har debatteret frit valg og måden at håndtere det på i byrådet flere gange, og det er ikke nogen hemmelighed, at vi ikke altid har været enige. Vi opnåede dog en enighed, og jeg synes, at debatten har været frugtbar. Og egentlig er jeg ked af, at den ikke blev overværet af flere mennesker, for det var en debat, der havde substans og udsprang af forskellige politiske holdninger. Og det er det, som vores demokrati skal overleve på. Større åbenhed Borgmesteren nævnte, at byrådet har vedtaget en kommunikationspolitik med åbenhed som kodeord. - Det er en åbenhed der skal sikre, at borgerne kan følge med i, hvad deres kommune foretager sig og agerer efter. En åbenhed der tvinger os til at se vores fejl i øjnene, men som også giver os mulighed for at stå ved vores succeser. - Det er tilgiveligt at lave fejl, men det er utilgiveligt ikke at lære af dem. Brønderslev Kommune vedtaget en ny budgetprocedure, der skal sikre, at borgerne får mulighed for at blive hørt igennem en mere gennemskuelig og åben procedure. - Vi fik vedtaget et budget, hvor vi var enige om ikke at gennemføre skrappe nedskæringer på kerneområderne. Godt nok stiger vores takster på børnepasningsområdet med de almindelige pris- og 33 procent. Penge til landsbyerne - Og der bliver ikke mindre rengøring eller pasning til de ældre, forsikrede Jens Arne Hedegaard. Vore veje bliver fortsat vedligeholdt, og der blev endda penge til at give et løft til oplandsbyerne. 250.000 kr. er sat af til at støtte nye initiativer i oplandet. Lad mig her opfordre borgerforeningerne til at komme med gode og kreative forslag til, hvordan den kvarte million bliver brugt bedst muligt. Der er også blevet plads til at fortsætte skolerenoveringerne, så både børn og personale kan færdes i tidssvarende bygninger. Blandt andet får vi gjort Thise Skole helt færdig. - Fra årsskiftet trådte loven om servicestrategier og udfordringsret i kraft. Jeg vender tilbage til den senere, men vi er allerede i gang med at leve op til lovens bestemmelser med vedtagelsen af de temaer, byrådet i år skal arbejde med. Jeg tror, det er vigtigt også af hensyn til personalet, hvor samarbejdsorganisationen forståeligt nok har udtrykt ønske om, at opgaverne bliver tilpasset de tilstedeværende ressourcer. Jens Arne Hedegaard udtalte, at kommunen sammen sammen med den øvrige offentlige sektor er under pres i disse år. - Borgerne finder sig ikke bare i at blive affærdiget. De forlanger en ordentlig service til fornuftige priser, og vi oplever et pres for flere individuelle løsninger. Kort sagt er kommunerne ikke længere den autoritet, man oplevede tidligere. - Pressen anskuer os kritisk - og tak for det i øvrigt- og regeringen har klart meldt ud, at der er behov for nye måder at gøre tingene på, hvis der fortsat - og det skal der - skal være råd til et velfærdssamfund, hvor det offentlige er sikkerhedsnettet.