EMNER

Kommunens unge får nu deres egen politik

Til foråret skal medlemmer til rådet vælges

HJØRRING:Hjørring Kommunes unge har udsigt til at få deres helt egen ungdomspolitik, som skal sørge for, at unge i højere grad får mulighed for at komme til orde og præge udviklingen i kommunen. På børne- og undervisningsudvalget møde i går godkendte politikerne et forslag til en ungdomspolitik, og forvaltningen skal i gang med at finde et egnet lokale til Ungdomsrådet, som endeligt vælges i foråret 2004 i forbindelse med en ungdomskonference. Indtil da arbejder en såkaldt "høvdingegruppe" beståede af en halv snes unge fra 7. klasse til og med ungdomsuddannelserne med ungdomsarbejdet i kommunen, og det er meningen, at der til Ungdomsrådet i fremtiden skal knyttes en politisk følgegruppe. Årligt afsættes der i fremtiden 50.000 kr. til rådets arbejde. Helt tilbage til 2001 behandlede børne- og undervisningsudvalget et oplæg om en ungdomspolitik, og baggrunden for oplægget var bl.a., at både bestyrelsen for Ungdomsskolen Godthåb og SSP-udvalget havde vist interesse for sagen. Flere unge 20 unge har været med til at udarbejde et forslag til en ungdomspolitik, hvor visionen er, at alle unge får mulighed for at opleve en ungdom med indhold. Formålet med politikken er, at de unge oplever en kultur, hvor de har medindflydelse og kan være med til at præge udviklingen, og et af målene for Ungdomsrådet er desuden at være bindeled mellem de unges idéer og de kommunale muligheder for nye tiltag. For at sikre de unge medbestemmelse, skal der etableres et sekretariat med en ansat person, som sammen med de unge skal referere til en politisk referencegruppe, og formanden for børne- og undervisningsudvalget. Else Købstrup (V), ser frem til det kommende arbejde. - Indtil nu er der ydet et flot stykke arbejde af de unge, og jeg håber, de fortsat vil holde gejsten oppe. Fra august kan den såkaldte høvdingegruppe suppleres med flere interesserede og engagerede unge, der deltog i Ungdomskonference 2003, så gruppen bliver bred og handlekraftig både på kort og længere sigt, siger Else Købstrup.