Lokalpolitik

Kommuneplan bliver opgave for nyt byråd

Thisted Kommune udskyder arbejdet med revision af kommuneplanen til efter kommunevalget i november 2009.

Blandt andet vindmølleplanen er i vejen for at arbejde med en ny kommuneplan i år. 
Arkivfoto: Klaus Madsen

Blandt andet vindmølleplanen er i vejen for at arbejde med en ny kommuneplan i år. Arkivfoto: Klaus Madsen

Selv om der fra statens side lægges op til, at landets kommuner har revideret de nuværende kommuneplaner senest med udgangen af 2009, har Thisted Kommune besluttet at udskyde arbejdet med revision af sin kommuneplan til 2010. Det vil i praksis sige, at det bliver en af de første store opgaver, der skal løftes - og løses af det byråd, der vælges i november 2009. Den nye kommuneplan ventes vedtaget i januar eller februar 2011. Thisted Kommunes planchef Jens Bach bekræfter, at der efter de statslige retningslinjer lægges op til, at landets "nye" kommuner har deres nye kommuneplaner på plads med udgangen af indeværende år. Kravet skyldes blandt andet, at de planredskaber, kommunerne i øjeblikket har til deres rådighed, blandt andet er de kommuneplaner, der blev udarbejdet af de "gamle" kommuner. Det vil for ny Thisted Kommunes vedkommende sige kommuneplanerne for de "gamle" Hanstholm, Sydthy og Thisted kommuner. - I forhold til det planarbejde, kommunen i øvrigt skal udføre, vurderer vi det som uhensigtsmæssigt, hvis vi inden udgangen af 2009 også skal lave en ny kommuneplan. Vi har drøftet sagen med miljøcentret og fundet, at selv om staten siger, at revisionen skal være på plads i år, er der ingen sanktioner i det tilfælde, at vi udskyder arbejdet til 2010, forklarer Jens Bach. Kommunen har derfor valgt at lade de tre "gamle" kommuneplaner være plangrundlag for 2009 og 2010. - Vi vurderer, at de tre planer er så gode, at det både er forsvarligt og hensigtsmæssigt at gribe tingene an på den måde, siger Jens Bach. Læs hele artiklen i Thisted Dagblad tirsdag