Kommuneplanen rører på sig

Efter 12 års tavshed arbejder Arden på ny strategi - også for Agenda 21

ARDEN:Ikke siden 1992 har Arden Kommune rokket ved sin kommuneplan. Nu arbejder teknisk forvaltning omsider målbevidst på at udforme en strategi både for en ny kommuneplan og for en bæredygtig udvikling - Agenda 21. De strategier har man været i gang med at udforme det seneste års tid. Men en anstrengt økonomi med hårde sparerunder i 2002 og 2003 hindrede beklageligvis de folkevalgte i at sætte penge af til planlægningen allerede dengang. Vel vidende, at hele molevitten - de to strategier - rent faktisk burde have ligget klar allerede ved udgangen af 2003. Sådan lyder i grove træk byrådets svar til Danmarks Naturfredningsforening lokalkomité i Arden. DN klagede for tre måneder siden til Tilsynsrådet for Nordjyllands Amt over, at "Arden Kommune nu siden 1992 ikke har udarbejdet eller ajourført sin kommuneplan og heller ikke her i sidste omgang har udfærdiget den kommuneplanstrategi og lokal Agenda 21 strategi, som skulle have forligget 31. december 2003", som det udtrykkes. Hele 86 procent af de danske kommuner har indleveret deres Agenda 21 strategi til Skov & Naturstyrelsen. Heriblandt altså ikke Arden Kommuner. Styrelsen rykkede 18. juni for Agenda 21 strategien. DN opregner fire konsekvenser af den manglende overordnede plan for kommuner: 1. Medvirkende til uigennemskuelige og formentlig planløse politiske dispositioner. 2. Givet tilfældighederne alt for stort råderum i kommunens udvikling. 3. Gjort de sidste 12 års udvikling - ikke mindst på natur- og miljøområdet - mærkbart fraværende i kommunens politiske dispositioner. 4. Frataget borgerne deres ret til - som minimum - hvert fjerde år at øve indflydelse på kommunens fremtidige udvikling. I sit svar til tilsynsrådet oplyser Arden Byråd, at kommunen forventer at være klar med Agenda 21 strategien umiddelbart inden årsskiftet 2005/2006. Desuden fremhæver byrådet i sit svar, at "Arden Kommune i løbet af de seneste år har været meget progressiv i sit arbejde med lokale Agenda 21 projekter" og i øvrigt har "valgt, at lokal Agenda 21 strategien indgår som en integreret del af kommuneplan-strategien".