Drukneulykker

Kommuner afgør selv sikkerheden ved badning

Der er ingen overordnede regler for badesikkerhed i Danmark. Der er ingen lovkrav til sikkerhedsudstyr langs kysterne, og hvor der ellers kan bades eller bliver badet. Sikkerhedsråd tilbyder kommune hjælp

Redningsposten ved kridtgraven var udsat for hærværk. foto: Grete Dahl

Redningsposten ved kridtgraven var udsat for hærværk. foto: Grete Dahl

Det er helt op til de enkelte kommuner, hvor de vil opstille redningsposter. Og hvor mange penge de vil bidrage med til livredning langs kysterne. Fra centralt hold er det kun Rådet for Større Badesikkerhed, der får penge til et oplysende og forebyggende arbejde fra Justitsministeriet. Antallet af badende, der drukner i Danmark er nedadgående. Sidste år var der tale om ni personer. Tirsdag druknede en 21-årig mand i kridtgraven ved Mølholm i Aalborg. På et sted, hvor der er advarsel mod at bade, men ikke en direkte forbud, og derfor også en redningspost, der ikke havde nogen redningskrans. - Det er alt for farligt at bade i en kridtgrav med stillestående og derfor meget koldt vand. Det burde være forbudt. Og det er helt forkasteligt, at der øves hærværk på eller stjæles fra redningsposterne, siger Michael Aller, der er formand for Rådet for Større Badesikkerhed. Rådet har derfor kontaktet Aalborg Kommunes stadsgartner med tilbud om at komme til Aalborg og etablere et samarbejde om, hvor i kommunen det burde være forbudt at bade. Ligesom flere folketingspolitikere har fået brev om, at det er nødvendigt med hårde straffe til dem, der stjæler eller ødelægger redningsmateriale. Oplysning og tilsyn - Det nytter ikke noget med advarselsskilte og redningsposter på samme sted. Er det farligt at bade et sted, hvor det evt. ikke kan forhindres, bør der som minimum være tilsyn med stedet, så ingen badende udsættes for fare. Det er muligt, det ikke kan lade sig gøre at forhindre badning ved en kridtgrav som den, hvor en ung mand nu har mistet livet, men så må der massiv oplysning i området til, så folk selv ved, at de bør lade være, siger Michael Aller. Den 21-årige druknede mand blev først hørt hoste af andre badegæster på stedet. Kort efter kom han under vandet. Med hovedet fri igen råbte han på hjælp, hvorefter vandet lukkede sig over ham.