Kommuner er da veldrevne

Tre formænd fra Dansk industri skriver (31.8.), at kommunerne skal rationalisere og effektivisere.

Jeg møder tit fordomme og manglende viden om de faktuelle forhold i kommunerne, også blandt medlemmerne i DI. Først vil jeg gøre op med den fordom, at kommunerne ikke skulle være veldrevne. Det er vi. Ældre/handicapforvaltningen i Aalborg har i årevis haft konkurrencestyrelsen på nakken, fordi styrelsen mente, at det ikke kunne passe, at vores timepriser i Aalborg var korrekte, altså at der blev brugt så meget af arbejdstiden ude hos de ældre. Og jo det passede, vi har en ældrepleje, hvor ledere og medarbejdere gør det rigtig godt og effektivt. Arbejdsmarkedsstyrelsen har lige offentliggjort tal, der viser, hvad sparepotentialet indenfor forsørgelsesområdet ville være, hvis en kommune var lige så god som den bedste. Og tallene talte deres tydelige sprog, Aalborg kommune skulle bruge 93,6 mio. mere årligt. Altså var vi rigtig effektive. Kommuner skal være effektive, men vi er nået smertegrænsen, for flere og flere ansatte bukker under for sygdom og stress. Aalborg kommune bruger omkring 6 pct. af personaleressourcerne til administration (f.eks. skolesekretærer, ”økonomifolk” eller dem, der ordner pas og kørekort). Så de tre-DI formænd er lidt popsmarte og scorer billige points. Medmindre selvfølgelig at I med effektiviseringer mener flere børn i klasserne, flere børn pr. pædagog eller flere ældre pr hjemmehjælper. Når kommunerne fattes penge, vil de områder, der bruger rigtig mange penge, nemlig skoler, børn og ældre ikke kunne undgås at blive ramt. Det er lidt underligt, at kommuneskatten sættes op i nogle kommuner (ikke Aalborg), samtidig med at det kunne se ud til at Christiansborg sætter skatten ned. Måske skulle I skrive til Thor Pedersen og spørge hvad meningen er. Gode børnehaver med fleksibel pasning eller fremtidssikrede skoler eller en ordentlig ældrepleje er nemlig forudsætningen for, at danskerne kan arbejde så meget, som vi rent faktisk gør.