EMNER

Kommuner får medicinsk rådgivning

PANDRUP:For at få sagsbehandlingstiden på sygedagpengesager og sager vedrørende førtidspension ned vil Pandrup Kommmune og de øvrige fire Jammerbugtkommuner samarbejde med Arbejdsmedicinsk Klinik/Socialmedicinsk Enhed ved Aalborg Sygehus. Hidtil har kommunene haft tilknyttet en fast lægekonsulent, men nu finder kommunerne det mere hensigtsmæsigt at samarbejde med den socialmedicinske enhed ved sygehuset. Det sker ifølge socialudvalgsformand Frits Pedersen (S) for at få den højeste faglige ekspertise, når sagerne skal behandles. Kommunerne får støtte af Koordinationsudvalget i Jammerbugtkommunerne til samarbejdet om lægekonsulentordningen, som skal løbe i to år.