Lokalpolitik

Kommuner giver op over for vandværker

Amtet kommer til at fastsætte vilkår for samarbejde med lille vandværk

LANGHOLT:Det bliver overladt til amtet at fastsætte vilkårene for Horsens-Langtholt Vandværks deltagelse i kommunens samarbejde om grundvandsbeskyttelse. Og tilslutter Vester Halne Vandværk sig ikke en aftale, som kommunen sidste år indgik med en håndfuld vandværker, så ryger den sag også videre til amtet. Sidste år kom amtet med et påbud til en halv snes vandværker om at gå med i Aalborg Kommunes samarbejde. Forsyningsrådmand Mariann Nørgaard (V) fik på byrådets seneste møde fuld opbakning til den linje, som forsyningsvirksomhederne har kørt over for de vandværker, der har tøvet med at tilslutte sig det samarbejde om grundvandsbeskyttelse, der nu omfatter et halvt hundrede vandværker. Det er Mariann Nørgaards vurdering, at vandværket i Vester Halne tilslutter sig den aftale, som hun sidste år indgik med nogle vandværker. Derefter er det kun Horsens-Langholt Vandværk, der stadig står uden for samarbjdet om grundvandsbeskyttelse. Her har forhandlingerne ikke givet noget resultat. Bestyrelsen for vandværket i Horsens-Langholt mener ikke, at der har været tale om reelle forhandlinger. Efter dens opfattelse har kommunen søgt at diktere betingelserne. I Aalborg Byråd var der dog ikke nogen forståelse for det lille vandværks synspunkter, og det var et enigt byråd, der besluttede nu at overlade sagen til amtet. Også SF-byrådsmedlemmet Anne-Dorte Krog, der bor i Langholt, kunne bakke op om forsyningsrådmandens linje: - Jeg synes både som SF'er og som borger i Langholt, at det ville klæde vandværket godt at gå med i samarbejdet, selv om det ikke i første omgang kommer os i Langholt til gode. Det er det miljømæssige aspekt, der er vigtigt. i SF går vi ind for grundvandsbeskyttelse, og det er vigtigt, at pengene til beskyttelse af vandet bliver samlet i en pulje, så de samlede midler i første omgang sættes ind de steder, hvor truslerne mod drikkevandet er størst, sagde Anne-Dorte Krog.