EMNER

Kommuner glemte regning til amtet

Nordjyllands Amt har brugt de nordjyske kommuners hjemmesygeplejersker uden at betale for det. Dermed har de nordjyske kommuner snydt sig selv og betalt for, at amtet bruger ydelsen.

Amtet skal naturligvis betale, men kun Aalborg Kommune i Nordjyllands Amt har hidtil været opmærksom på, at der også skulle sendes en regning, hver gang en amtslig boenhed eller et amtsligt dagtilbud sendte bud efter kommunens hjemmesygeplejerske. Alle andre kommuner har blot ladet hjemmesygeplejersken arbejde for amtet - uden regning. Dog har Brønderslev Kommune i maj gjort opmærksom på, at kommunen fremover i disse tilfælde vil sende en regning. Det betyder, at amtet bliver nødt til fremover at sætte flere penge af på budgettet. For 2006 forventes det at blive på 1,3 millioner kroner - måske mere, og det er en stigning på cirka en million kroner i forhold til regnskab 2004, som er på 470.000 kroner. Det var en enkelt institution under amtet, Boformen Sofiebo i Aalborg Kommune, som er årsag til, at der nu sker noget. Sofiebos forstander, Anne Margrethe Kjær, blev opmærksom på problemet, da hun pludselig havde to beboere med behov for sygeplejebistand. Hun fik nemlig opkrævning fra Aalborg Kommune for hjemmesygeplejerskens brug af timer i boformen med plads til 16 udviklingshæmmede. - Vi fik en ny beboer, som skulle have besøg to gange dagligt. Det løb op økonomisk, og derfor henvendte jeg mig til amtet vedrørende dækning af merudgifterne, fortæller Anne Margrethe Kjær. Derefter skrev amtet til samtlige bo- og dagtilbud for at få klarhed over, hvor store udgifterne er til de kommunale hjemmesygeplejersker.