Børnepasning

Kommuner kan afvise sociale institutioner

I en række tilfælde vil de ny kommuner sige nej tak til at overtage nogle af de institutioner, som det er regeringens plan, at kommunerne i forbindelse med kommunalreformen skal overtage. Dermed kan de fremtidige regioner få flere arbejdsopgaver, end det oprindelig var planen med reformen.

- Der er nogle af de meget specialiserede institutioner, som kommunerne ikke vil være parate til at overtage, siger den konservative borgmester i Aars, Knud Kristensen. Samtidig understreger han dog, at der vil være en del institutioner, som kommunerne gerne vil overtage. Som udgangspunkt vil en stor del af de nuværende institutioner for fysisk, psykisk eller socialt handicappede blive overtaget af regionerne. Samtidig ligger der også i socialministerens oplæg til lovgivningen inden for det sociale område, at kommunerne fra 2007 skal have mulighed for selv at oprette og drive alle former for institutioner. Her nævner Knud Kristensen, at f.eks. en institution for døvblinde kan være et så specialiseret område, at kommunerne melder fra. - Det kan være, at Aalborg Kommune - som den største af de ny kommuner - kan klare opgaven. Men for de øvrige kan det blive svært. Samtidig vil det formentlig være sådan, at der i regionerne vil være et ønske om at bevare så mange opgaver som muligt, siger Knud Kristensen. Aars Kommune, hvor han er borgmester, har i dag flere amtslige institutioner: - Nogle institutioner får i dag klienter fra syv-otte kommuner, og det vil være svært for den ny kommune at overtage en sådan institution, siger Knud Kristensen. Foruden at være borgmester i Aars er Knud Kristensen i øvrigt også medlem af amtets social- og psykiatriudvalg. Region uden skat Også blandt politikerne på Christiansborg giver det sociale område diskussion. Det nordjyske folketingsmedlem Arne Toft (S) ser en mulighed i, at der med de seneste lovforslag vedrørende sturkturreformen er åbnet op for at tilføre de ny regioner flere opgaver, end der oprindelig var lagt op til. - Jeg har sådan set intet imod, at institutioner for svært handicappede bliver overført til kommunerne. Bare opgaven bliver løst lige så godt. Men amterne har en stor ekspertise på de områder, og for mig er det positivt, at regeringen og Dansk Folkeparti nu giver mulighed for at bevare institutioner i regionerne. Problemet er så, at regionerne ikke kan opkræve skat til den opgave. Det bliver penge, som regionerne skal have fra kommunerne, siger Arne Toft. Det nordjyske Venstre-folketingsmedlem Gudrun Laub erkender, at der er mulighed for, at kommunerne for nogle institutioners vedkommende siger nej til tak til at overtage driften af dem. - Men som udgangspunkt mener jeg, at vi nu har fået nogle bæredygtige kommuner. Der bliver en overgangsperiode på fire år, men jeg synes, at det er forkert, når nogle taler for at bevare så mange opgaver som muligt i regionerne, siger Gudrun Laub. Debat i 2006 Regeringens udgangspunkt med kommunalreformen er, at den enkelte kommune skal have ansvaret for tilbud til egne borgere. - Allerede i 2006 kan kommunerne begynde at diskutere, hvorvidt de ønsker at overtage nogle af de nuværende amtslige institutioner. Men som udgangspunkt overtager regionerne i forbindelse med reformen driften af institutionerne i de nuværende amter. Det gælder dog ikke institutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer. Driften af de institutioner overtager kommunerne, siger specialkonsulent i Socialministeriet Jette Jacobsen. Hun tilføjer, at der på nogle områder inden for det sociale område også vil være den mulighed, at kommuner vælger at lade den ny region være entreprenør. Socialministeriet vil senere lave nogle retningslinjer for, hvordan kommuner kan overtage nogle af amternes nuværende institutioner. - Bl.a. skal det i retningslinjerne sikres, at hvis det er sådan, at en stor kommune ønsker at overtage en specialinstitution, så må det ikke blive sådan, at de øvrige kommuner, der nu benytter institutionerne, bliver udelukket, siger Jette Jacobsen.