Kommuner må komme på banen

Er den attraktive arbejdsplads en by i Rusland? Vi skal muligvis ikke helt til Rusland for at finde en attraktiv arbejdsplads

, men jeg savner klart initiativer fra kommunerne, der kan skabe attraktive arbejdspladser. Aktuelt er socialrådgiverne i den positive situation, at vi stort set har fuld beskæftigelse. Det mindre positive er imidlertid, at socialrådgiverstillinger står ubesatte i mange kommuner, fordi kommunerne ikke kan få kvalificerede ansøgere. Nogle kommuner vælger at ansætte folk uden den fornødne socialfaglige uddannelse. Hertil kommer, at arbejdspresset er voldsomt og mange socialrådgivere vælger at forlade arbejdspladsen for at redde helbredet. Stor personaleudskiftning gavner hverken det faglige eller sociale miljø og det er stærkt bekymrende, da det i den sidste ende går udover borgerne. For kommunen er det fordyrende, fordi udskiftninger og vakante stillinger i sidste ende kan koste tabt statsrefusion eller dyre nødløsninger. Mit forslag til kommunerne er, at vi sammen skaber attraktive og velfungerende arbejdspladser. Det kan starte en positiv spiral i form at et bedre arbejdsmiljø, bedre service til borgerne og kommunerne vil tjene på det. Allerede nu kan vi opleve, at mange kommuner bruger dyre vikarbureauer. En udvikling der vil forstærkes de kommende 5-10 år. Hvorfor ikke fremtidssikre kommunen ved at bruge de dyre ”vikarpenge” til løn, efteruddannelse og fleksibilitet for det faste personale? Vi har flere gange inviteret nordjyske socialchefer til et samarbejde omkring attraktive arbejdspladser, men uden held så derfor endnu en opfordring til kommunerne om at komme på banen.

Forsiden