Kommuner mangler handlefrihed

Sociale udgifter gør det umuligt at foretage investeringer i fremtiden, mener Pandrups borgmester Flemming Jansen (V)

Børnepasning 12. september 2002 08:00

PANDRUP: Kommunerne mangler frihed til at prioritere, når der skal lægges budgetter, for de skal først og fremmest dække lovbundne udgifter til eksempelvis sygedagpenge og førtidspension, og landspolitikerne har ikke tillid nok til, at kommunalpolitikerne kan løse opgaverne. Det mener borgmester i Pandrup, Flemming Jansen (V), som på et byrådsmøde i aften fremlægger et budgetforslag for 2003, der indebærer store besparelser på driften. - Som kommune skal vi administrere de love, som Folketinget vedtager. Jeg så gerne, at kommunerne fik større frihedsgrader til for eksempel at få kontanthjælpsmodtagere i arbejde. Samtidig har vi et vidtforgrenet ankesystem. Jeg mener, at man fra centralt hold mangler tillid til kommunalpolitikerne. Der er ikke behov for hele tiden at se os over skuldrene, siger Flemming Jansen. Akkurat som i andre små kommuner er lovbundne udgifter til blandt andet sygedagpenge, kontanthjælp og førtidspension steget så voldsomt i Pandrup Kommune, at byrådet er tvunget til at gennemføre store besparelser for at rette økonomien op. Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har allerede indgået et budgetforlig, men ingen finder anledning til at juble over indholdet i budgetforslaget. Dyrere børnepasning Besparelser på 7,8 mio. kr. på driften næste år betyder blandt andet, at ældre mister populære tilbud på dagcentre, at det bliver dyrere at få passet børn i institutioner og dagpleje, at der skæres ned på antallet af timer i folkeskolen, og at udgifterne til vikarer og undervisningsmidler reduceres. Behovet for at spare skyldes udelukkende stigningen i de sociale udgifter. I 2001 blev budgettet på det sociale område overskredet med 15,2 mio. kr., og i år er der også udsigt til store overskridelser. Derfor får det sociale område tilført yderligere 15 mio. kr. næste år. - Der er sket en voldsom stigning i udgifterne til sygedagpenge, førtidspension og kontanthjælp. Der findes ikke en entydig forklaring på problemet, men jeg tror, det skyldes, at store grupper i samfundet er marginaliserede i forhold til et meget strømlinet arbejdsmarked, hvor der stilles ekstremt høje krav til uddannelse og effektivitet. Mange af dem, der har haft en perifer tilknytning til arbejdsmarkedet, har fået arbejde på grund af den stigende beskæftigelse, og det har været så stor en belastning, at de er blevet syge, siger Flemming Jansen. Han understreger, at etableringen af et mere rummeligt arbejdsmarked er et middel til at få bugt med de stigende sociale udgifter. Pandrup har sammen med Aabybro, Løkken-Vrå, Brovst og Fjerritslev kommuner netop dannet en fælles jobformidling, som satser målrettet på at skaffe skåne- og fleksjob til borgere, der ikke kan passe et arbejde på normale vilkår. - Vi har store forventninger til jobformidlingen. Vi skal til at fokusere mere på, hvad folk kan i stedet for at fokusere på de ting, de ikke kan, og vi bliver nødt til at tænke utraditionelt, mener borgmesteren. Han forventer, at Pandrup Kommune i løbet af de kommende tre år igen får et økonomisk råderum, der gør kommunen i stand til at foretage investeringer i fremtiden, men først skal borgerne altså finde sig i besparelser. - Ingen bryder sig om at spare og genere borgerne. Det var en bunden opgave at finde besparelser, for ellers ville vi smadre kommunens økonomi. Men det er fortvivlende, at vi skal skære ned på de ting, der er med til at sikre fremtiden, for eksempel skoler, uddannelse, byfornyelse og infrastruktur, siger Flemming Jansen, som trods alt er stolt over, at et enigt byråd står bag det budgetforslag, som skal drøftes på aftenens byrådsmøde.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...