Lokalpolitik

Kommuner med fælles pantefoged

Aabybro bakker op om udvidet samarbejde i Jammerbugten

AABYBRO:En fælles inkasso-enhed for Brovst, Pandrup og Aabybro kommuner er ved at tage form. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra de tre kommuner har således anbefalet, at der oprettes en fælles inkasso-enhed 1. januar 2004, og det har økonomiudvalget i Aabybro Kommune valgt at følge. Dog sigtes der mod, at inkassoenheden allerede oprettes 1. november 2003. Der er opstillet en række mål for det nye samarbejde, hvor der blandt andet sigtes mod direkte besparelser med en fælles inkassoenhed. Ifølge arbejdsgruppen vil der efter en indkøringsperiode på op mod halvandet år, ske en effektivisering. Blandt andet vil der kunne spares op mod 300.000 kroner til personaleomkostninger. Der bliver dog ikke tale om fyringer. Ifølge kommunaldirektør Henrik Hartmann Jensen svarer besparelserne til under en stilling, og det vil som planlagt være den medarbejder, der er lånt fra Aalborg Kommune for at udfylde en ellers vakant stilling i Aabybro indtil kommune-samarbejdet bliver en realitet. Derfor vil besparelsen ske i form af naturlig afgang. - På sigt kan det endda være, at vi skal ud og rekruttere medarbejdere, siger Henrik Hartmann Jensen. Desuden forventes samarbjdet at betyde en en effektivisering af arbejdet. Økonomiudvalget i Aabybro Kommune har dog stillet en række betingelser for, at der kan arbejdes videre med planerne. En indkøringsperiode på op til halvandet år er for lang tid, og der sigtes i stedet mod en periode på et halvt år. Derudover indstilles det, at inkassoenheden bliver placeret på Brovst Rådhus eller Pandrup Rådhus, og at disse beslutninger bliver taget inden sommerferien 2003. Oprindeligt bestod samarbejdet af fire kommuner, hvor Fjerritslev Kommune var den fjerde. Men økonomiudvalget i Fjerritslev har nu indstillet til byrådet, at kommunen ikke skal indgå i det fælles inkassosamarbejde. I forvejen har Aabybro, Brovst og Pandrup kommuner oprettet et fælles skattesamarbejde med start fra 1. juli og base i lejede lokaler på Østergade i Aabybro, ligesom Aabybro er sammen med Jammerbugtkommunerne om en jobformidlingsenhed.