Lokalpolitik

Kommuner på spring efter sommergrunde

Miljøministeriets tilbud om 500 ekstra grunde følges nøje

NORDJYLLAND:Udsigten til at få 500 ekstra sommerhuse oven i de 780 som Miljøministeriet allerede har stillet Nordjylland i udsigt, blev torsdag modtaget med forsigtig optimisme i landsdelen. - Jeg er altid glad for udsigten til at få mere beskæftigelse til Nordjylland. Men jeg vil gerne se en nøjere beskrivelse af de præmisser, Miljøministeriet lægger til grund for planerne for flere sommerhuse. Der er jo mange ting at tage hensyn til. Regionplan og kystbeskyttelseslinier, for eksempel, siger Orla Hav. De 500 ekstra Nordjyske sommerhuse er en del af en større, omdiskuteret plan, som Miljøministeriet er ved at lægge frem. Tidligere på året kom et forslag om at tillade i alt 5.000 nye sommerhusgrunde i Danmark. Et forslag, der fik en meget blandet modtagelse. Der indkom således 211 protesterende høringssvar samtidig med at mange kommuner lagde billet ind på at få lagt nogle af de økonomisk attraktive huse inden aktionsradius fra deres skattekontor. Til sammen 16.000 nye danske sommerhuse skulle der være givet tilladelse til, hvis alle byråd skulle have været tilfredse. Brovst prøver igen De 500 ekstra nordjyske grunde, der omtales her, er er del af en "nødhjælpspakke" til landets yderområder. Udover Nordjylland får Sønderjylland og Lolland-kanten også tilbudt 500 grunde hver. I Brovst Kommune følte man sig ikke særlig godt behandlet, da de 5.000 sommerhuse kom i spil i foråret. Byrådet lagde ambitiøst ud. Brovst blev den nordjyske kommune, der søgte om flest grunde, men man fik - ingen. Hverken ministerium eller amt - Vi har siden talt med Miljøministeriet og vi vil helt klart søge om nogle af sommerhusgrundene igen. Vi er ikke blevet lovet noget, men vi mener at der nu er lagt op til en konstruktiv dialog, hvor det før mere var en gættekonkurrence. Vi passer også til beskrivelsen af modtagere, da vi har et lavt udskrivningsgrundlag i kommunen, siger borgmester Mogens Gade (V). Han er ikke i tvivl om, at et pænt antal nye sommerhuse vil gavne kommunen. Både i byggefasen og bagefter, når beboerne skal handle ind. Derfor vil man strække sig vidt for at finde nåde for amtets og ministeriets øjne. - Vi vil invitere amtet og Skov- og Naturstyrelsen herud og tage deres gummistøvler med. Så kan vi sammen gå en tur og se på steder, der kan komme på tale, siger Mogens Gade. En slags nødhjælp - Vi vil ikke sætte adresse på, hvor sommerhusene skal ligge. Det vil vi lægge ud til de ny strukturer, der er ved at blive dannet. Det nye vækstforum i Nordjylland og turistsamarbejdet i regionen skal være med til at pege på, hvor grundene skal placeres. Men det er tænkt, at det skal være i betrængte kommuner, siger Peter Baltzer Andersen, kontorchef i Skov- og Naturstyrelsen. Han vurderer, at det først bliver i 2006 at den endelige placering af grundene kan finde sted.

Breaking
Kæmpe politiaktion i Aalborg Øst
Luk