Lokalpolitik

Kommuner på usikker grund i erstatningssager

Millionudbetalinger på vej

NORDJYLLAND:Millionerstatningerne er på vej til ansatte både i det offentlige og i det private erhvervsliv. Fremover vil langt flere lønmodtagere nemlig få anerkendt arbejdsskader. Det gælder både nedslidning på grund af arbejdet og pludseligt opståede arbejdsskader. Eksempelvis en hjemmehjælper, der pludselig får smerter i ryggen efter et løft, eller en chauffør, der får en knæskade, da han springer ned fra trinbrættet i bilen. Og netop disse ulykkestilfælde kan gå hen og blive en økonomisk byrde for kommunerne og især for kommuner, der er selvforsikrede, er fremtiden usikker. Samstemmende lyder det fra de kommuner, NORDJYSKE Stiftstidende har talt med, at forebyggelse af arbejdsskader ikke bliver mindre vigtig i fremtiden. Både af hensyn til den enkeltes helbred og af hensyn til kommunernes økonomi. I Hjørring Kommune er troen på egen formåen i den retning så stor, at der ikke er sat en eneste ekstra krone af på næste års budget til arbejdsskader. - Det har vi ikke, for vi tror ikke på, at der bliver flere erstatningssager. Vi tror på, at vores forebyggende arbejde virker. Det ville være et dårligt signal at sende, hvis vi tror, at flere af vores ansatte kommer til skade. Det vil vi ikke, siger borgmester i Hjørring, Bent Brown (S). - Skulle det ske, at vi kommer til at betale mere, end det vi har afsat på budgettet, må vi finde pengene alligevel ved hjælp af en ekstrabevilling og tage af kassebeholdningen, tilføjer han. Hjørring Kommune har afsat 1,4 millioner kroner til arbejdsskadeerstatning i 2004, altså det samme beløb som i 2003. Den usikre fremtid, de selvforsikrede kommuner går i møde, skal ses på baggrund af, at kommunerne i virkeligheden har sparet millioner af kroner i forsikringspræmie. Præmierne er steget støt ikke mindst efter 11. september. Med den nye arbejdsskadereform er præmierne imidlertid steget med rekordfart. Aalborg Kommune har regnet på, hvad det ville koste, hvis kommunen skulle forsikre sig mod arbejdsulykker i 2004. - Var vi forsikret, ville præmien lyde på 81 millioner kroner, har vi vurderet, forklarer kontorchef i Aalborg Kommune, Bodil Larsen. Til sammenligning har kommunen i 2002 udbetalt 11 millioner kroner i erstatning, i 2003 er budgettet på 12 millioner kroner og i 2004 på 18 millioner kroner dog med den usikkerhedsfaktor, der er med den nye lov. - Vi har sparet cirka 100 millioner kroner i præmier, siden vi blev selvforsikret i 1996, vurderer Bodil Larsen. Aars er en af de kommuner i Nordjylland, der er forsikret, fordi den er for lille til at klare en erstatning i millionklassen med det resultat, at præmien er steget med 75 procent fra 1. januar. - Vores præmie er steget med en million kroner, og det er meget for en kommune af vores størrelse, siger økonomichef i Aars Kommune, Find Korsbæk. I år var præmien på 1.530.000 kroner, og den stiger til 2.690.000 kroner. - De seneste to-tre år har vi indbetalt mere i præmie, end vi har fået erstatning for, forklarer han. I Kommunernes Landsforening, KL, er der heller ingen tvivl. Præmierne er steget betragteligt, fordi forsikringsselskaberne forventer, at der bliver udbetalt større beløb, og der bliver udbetalt langt flere erstatninger end tidligere uanset det forebyggende arbejde i kommuner og på andre arbejdspladser. - Vi vil holde øje med, hvor meget det her kommer til at betyde for kommunerne. Det har vi indgået en aftale med regeringen om, siger chefkonsulent i KL, Preben Meier Pedersen.

Breaking
Oversvømmelser efter dobbelt skybrud
Luk