Lokalpolitik

Kommuner sælger fælles miljøcenter

Miljøcenter Nordjylland I/S, der drives af 19 nordjyske kommuner, er på vej til at blive overtaget af aktieselskabet Orbicon, der tidligere hed Hedeselskabet Miljø og Energi A/S.

Bestyrelsen for Miljøcenter Nordjylland skal i dag drøfte centrets fremtid. Alt tyder på, at der vil være stemning for et salg, der derefter skal godkendes af sammenlægningsudvalgene i de ny nordjyske kommuner. Formand for Miljøcenter Nordjyllands bestyrelse er formanden for udvalget for teknik og miljø i Farsø kommune Kaj Wisti Lassen (V). Han vurderer, at der er gode muligheder for, at der i bestyrelsen er enighed om at gå ind for salget. I dag har Miljøcenter Nordjylland til huse i lejede lokaler i Aalborg. Centret blev etableret for seks år siden for at bistå de 19 kommuner, der er ejere af centret, i opgaver med planlægning, tilsyn og kontrol inden for miljøområdet. Kaj Wisti Lassen har ikke de store betænkeligheder ved at lade et privat firma overtage den type opgaver. - Der er tale om, at selskabet udfører opgaver, som kommunernes forvaltninger elles skulle klare. Men det overordnede ansvar ligger stadig hos politikerne, siger Kaj Wisti Lassen. Han tilføjer, at det tidligere har været hans opfattelse, at de ny storkommuner med kommunalreformen vil overtage de fleste af de opgaver, som Miljøcenter Nordjylland nu udfører. - Men jeg tror stadig, at det vil være sådan, at nogle kommuner vil ønske at få andre til at udføre opgaver inden for miljøområdet. Den opfattelse deler borgmester i Frederikshavn Erik Sørensen (S), der er medlem af bestyrelsen for Miljøcenter Nordjylland. - Jeg tror, at salget vil være en god idé. Dermed imødekommer vi også et ønske fra de ansatte. Omkring halvdelen har ønsket at blive flyttet ud til kommunerne, mens den anden havdel gerne vil ansættes i et privat miljøcenter. Samtidig vil vi få en konkurrent til Aalborg Kommune, som man kunne forestille sig vil tilbyde en del af de øvrige kommuner at udføre nogle af de opgaver, som Miljøcenter Nordjylland i dag klarer, siger Erik Sørensen. Kaj Wisti Lassen vil ikke udtale sig om, hvor meget salget kan indbringe. Bliver der et overskud, skal det gennem en fordelingsnøgle gå til de involverede kommuner.