Lokalpolitik

Kommuner sætter fokus på Limfjorden

I juni danner en kreds af kommuner med interesser i fjorden et Limfjords-råd THISTED: Tidligere samarbejdede de fire ”gamle” amter, Ringkøbing, Nordjylland, Viborg og Århus om at passe på Limfjorden og på fjordens miljø, og nu lægges det op til, at en kreds af nye kommuner overtager, hvor amterne slap. Efter planen mødes repræsentanter for 18-19 kommuner, som alle har tilknytning til Limfjorden den 4. juni for at nedsætte et Limfjords-råd, der fremover skal være det forum, hvor kommunerne samarbejder for at varetage fælles interesser i tilknytning til Limfjorden, fortæller Ole Westergaard (V), formand for udvalget for miljø og teknik i Thisted Kommune. Thisted er alene i kraft af sin kystlinje til fjorden selvskrevet til at være med i det nye samarbejdsorgan, men det er ingen betingelse for at deltage i samarbejdet, at en kommune har kyst ud til fjorden. - De kommuner, der skal være med i samarbejdet, har en ting til fælles - de er en del af det opland, som leder vand til fjorden. Det vil sige, at nogle af kommunerne blot er forbundet med fjorden gennem nogle vandløb, men det er i princippet nok til, at de også har en interesse i at være med i et forum, der blandt andet skal drøfte forhold omkring fjordens vandmiljø. Det påvirkes jo også af til tilledninger af vand, der kommer inde fra oplandet, siger Ole Westergaard. I og med at det nye kommunale samarbejde om Limfjordens miljø tager over, hvor de fire gamle amter slap, er arbejdsopgaverne allerede kendte. - Kommunerne råder sammen over nogle medarbejdere med særlig ekspertise på området. Det bliver deres opgave at følge fjordens tilstand, mens det politiske system må tage bestik i forhold til de ting, embedsmændene lægger frem. Ole Westergaard, der kender de tidligere amters samarbejde om Limfjorden fra sin tid som medlem af Viborg Amtsråd, betegner amternes samarbejde som et forbillede for det nye kommunale samarbejde, der lægges op til. - Thisted bør helt klart træde ind i samarbejdet. Kommunen vil alene i kraft af sin beliggenhed ud til fjorden have en voldsom interesse i at være med, men det burde egentlig gælde for samtlige de kommuner, der kan deltage, siger udvalgsformanden og tilføjer, at han ikke er i tvivl om, at kommunerne bliver indbyrdes enige om såvel rammerne for samarbejde som om hver enkelt kommunes betaling. - Der er ingen tvivl om, at det bliver et væsentligt forum for udveksling af såvel viden og erfaringer som af forvaltningsekspertise, siger han. Ole Westergaard understreger, at andre end kommunerne har interesse i at få etableret et samarbejde om Limfjorden og fjordens miljø. Et stort erhverv som landbruget er blandt dem, som også har det. @Byli.9.special.bund:Af Jens Fogh-Andersen jens.fogh.andersen@nordjyske.dk