Kommuner ser igennem fingre med lovbrud

Nordjyske kommuner blæser på, at sommerhuse ulovligt bruges hele året. Ifølge en ny rapport fra Skov- og Naturstyrelsen beboes 41 sommerhuse i Nordjyllands Amt i strid med loven i vinterhalvåret.

Alligevel har kommunerne ikke i ét tilfælde meldt beboerne til politiet eller pålagt dem tvangsbøder, sådan som de ifølge loven skal. - Kommunerne har en forpligtelse til at reagere. Det tyder på, at der her er tale om et oplagt lovbrud, siger fuldmægtig Michael Christiansen, Skov- og Naturstyrelsen. Oplysningerne stammer fra kommunernes egne indberetninger om situationen pr. 31. marts 2003. Flest ulovlige sommerhuse var der da i Skagen (11) og i Løgstør (10). Hals rapporterede om fem, Dronninglund om fire, Fjerritslev om tre og Farsø om to. Frederikshavn, Sejlflod, Aalborg og Aars havde hver ét ulovligt sommerhus. I Skagen ser formanden for byrådets tekniske udvalg, Inger Støtt (V), ingen problemer i, at kommunen har undladt at reagere over for 11 ulovligt beboede sommerhuse. - 11 ulovligt beboede sommerhuse i Skagen er en dråbe i Stillehavet. Og når vi intet har gjort, skyldes det dels, at vi ikke opfatter det som noget problem, dels at vi er nødt til at prioritere vores stærkt begrænsede ressourcer, siger Inger Støtt. Men det krævede vel ikke mange ressourcer at indgive en politianmeldelse, når I er klar over, at sommerhusene beboes ulovligt? - Nu har Skagen jo ikke ret meget politi tilbage, og jeg har egentlig ikke megen lyst til at påtvinge politifolkene at anvende nogle af de få timer, de har i Skagen, på den slags ting. Den fungerende formand for de nordjyske kommuners forening, borgmester Jens Arne Hedegaard (V) fra Brønderslev, siger, at sommerhusloven "nok ikke er den, de nordjyske kommuner bruger flest kræfter på". - Selvfølgelig mener kommunerne i Nordjylland, at landets love skal overholdes. Men overvejelsen mange steder er vel, om man skal bruge nogle af sine få ressourcer på at smide folk, der gerne vil bo i ens kommune, på porten, siger han.