Kommuner smækker kassen i til helårsturisme

Hjørring og Frederikshavn afviser at bruge flere penge på helårsturisme i projektet Naturen+. - Ærgerligt og uforståeligt, siger Erik Sørensen (S)

Helårsturismeprojektet Naturen+ har kørt siden 2007. Nu er pengekassen lukket i og projektet stopper med udgangen af 2012.Foto: Bente Poder

Helårsturismeprojektet Naturen+ har kørt siden 2007. Nu er pengekassen lukket i og projektet stopper med udgangen af 2012.Foto: Bente Poder

Frederikshavn og Hjørring Kommuner lukker ned for helårsturismeprojektet Naturen +, der har kørt siden 2007. Projektet har været finansieret dels af kommunale midler dels EU-midler og Regionale Udviklingsmidler. Hjørring Kommune har ikke afsat penge til en fortsættelse af projektet, og i Frederikshavn Byråd sagde flertallet forleden nej til en ansøgning fra Toppen af Danmark om en forlængelse af projektet. - Vi vælger at bruge 200.000 i kontingent til Toppen af Danmark, det samme som Hjørring Kommune. Det er vigtigt, at vi er enige om kontingentpolitikken, siger borgmester Lars Møller (V). S: Ærgerligt og underligt Socialdemokraterne og Liberal Alliance ønskede at fortsætte projektet, der hidtil har haft fokus på analyse og udviklingsarbejde, som de næste tre år skulle omsættes i praksis i kommercielle sammenhænge. Tidligere borgmester, Erik Sørensen (S), der sidder i Toppen af Danmarks bestyrelse, ærgrer sig over beslutningen. - I sommer gav vi hinanden håndslag i bestyrelsen på, at vi ville se positivt på ansøgningen. I bestyrelsen sidder de to borgmestre og andre fremtrædende politikere. - For os socialdemokrater er turismen en ufattelig vigtig branche, vi bør satse på. Oplevelsesøkonomi er en del af kommunens vækststrategi, og det er lige præcis det, Naturen+ går på: At udvikle helårsturisme som et bæredygtigt erhverv, siger Erik Sørensen. Omsætter for 3 mia. Turismen i de to kommuner omsætter årligt for næsten tre milliarder kroner, svarende til en tredjedel af turistomsætningen i hele Nordjylland. Med tre millioner overnatninger årligt tegner de to kommuner sig for cirka 40 procent af samtlige overnatninger i Nordjylland.