Ungdomsuddannelser

Kommuner - stil krav

Alle ved, at det danske samfund kommer til at mangle faglært arbejdskraft i løbet af de kommende år.

Alligevel lader regeringen friske og dygtige unge mennesker gå magtesløse rundt uden en praktikplads. Regeringen svigter altså både de unge og fremtidens erhvervsliv. Det er ellers sådan, at der er uddannelsesgaranti på erhvervsuddannelserne. Eller det påstås der i hvert fald på Undervisningsministeriets egen hjemmeside. Alligevel oplever uhyggeligt mange unge, at de i bogstaveligste forstand smides ud og sendes hjem uden at lave noget, alene fordi de ikke har kunnet skaffe sig en praktikplads. At forstille sig en elev i det almene gymnasium eller på handelsskolen blive sendt hjem efter 1G, alene fordi der ikke længere var plads, forekommer umuligt. Ikke desto mindre er det den behandling regeringen udsætter tusindvis af unge for hvert eneste år. Nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at 8557 unge mangler praktikplads. Det er en stigning på hele 40 % i forhold til sidste år. Der er tale om de dårligste praktiktal i hele fem år. Statistikkerne rammer de unge hårdest. Unge der vel at mærke gør præcist det, vi som samfund har bedt dem om, nemlig at tage sig en uddannelse. Situationen er mere end træls og nederlagsskabende for den enkelte unge. Men for samfundet er situationen også helt håbløs. Alle analyser viser nemlig, at vi kommer til at mangle faglært arbejdskraft. Dette illustreres af, at 20.000 håndværkere er på vej på pension. Det er derfor et stort problem, at antallet af praktikpladser falder samtidig med finanskrisen. Når vi kommer ud på den anden side af finanskrisen, vil arbejdsgiverne nemlig stå i kø for at ansætte den kvalificerede arbejdskraft. Specielt i en tid præget af stor arbejdsløshed, er det dybt problematisk, at de unge ikke kan få lov til at uddanne sig. Hvorfor sende de unge ned bagerst i en i forvejen alt, alt for lang arbejdsløshedskø. Hvorfor ikke give dem den uddannelse, de drømmer om. Der er jo brug for dem i den anden ende, ikke mindst, når der forhåbentligt sparkes gang i hjulene igen. Det giver ekstra god mening at flere uddanner sig, så de er parate til at bidrage på arbejdsmarkedet, når der er brug for det. Regeringen har sammen med Socialdemokraterne opstillet den målsætning, at 95 pct. af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Skal dette mål realiseres, kræver det derfor handling nu. Socialdemokraterne tror på, at man skal investere og arbejde sig ud af krisen. Allerede planlagte byggerier skal fremrykkes for herigennem målrettet at sikre væksten i byggesektoren og dermed skabe flere praktikpladser. Vi må sikre udviklingen, frem for den afvikling regeringens skattelettelser og krav om nulvækst i den offentlige sektor har medført. Helt konkret mener Socialdemokraterne, at kommuner og andre offentlige bestillere skal hjælpe med til oprettelsen af flere praktikpladser. Dette gøres gennem såkaldte ”sociale klausuler”. Herved kan kommunerne betinge sig, at de deltagende byggefirmaer har elever og lærlinge i praktik. Er disse tiltag ikke nok, er Socialdemokraterne også villige til at øge antallet af skolepraktikpladser. Der skal handles nu. Hellere i dag end i morgen. Hverken de unge eller erhvervslivet kan leve med en regering, der snork sover i erhvervsskolespørgsmålet. Regeringen må skynde sig at få sat vækkeuret og stå langt tidligere op – nøjagtig som de mange unge, der kører rundt på cykel eller knallert før kl. 7.00 for at sikre sig en læreplads.