Kommuner svigter ældre bilister

Trods løfter er det danske vejnet endnu ikke klar til fremtidens mange ældre bag rattet

Kommuner og amter burde være godt i gang med at forberede landets veje, så de er klar til fremtidens mange ældre bilister - men endnu er intet sket. Det fremgår af rapporten "Ældre bilister - mobilitet og risiko i trafikken" fra Danmarks TransportForskning. I 2030 vil flere end hver femte dansker være over 70 år gammel, og langt flere end tidligere er ivrige bilister. Derfor er planer om forenkling af skilte og svære kryds skrevet ind i mange trafikpolitiske hensigtserklæringer i landets kommuner og amter, men i praksis sker der stort set ingenting, konstaterer civilingeniør og forskningsassistent Marlene Rishøj Kjær, der har forfattet rapporten. - Mange kommuner og amter har kun få ressourcer, så i stedet for at omlægge trafiksystemerne tyer de til billige tiltag som informationskampagner og bilistkurser, siger Marlene Rishøj Kjær. Hun har bl.a. indsamlet informationerne gennem en spørgeskemaundersøgelse i landets kommuner. Færdselssikkerhedskommissionen opstillede i 2000 nogle overordnede nationale mål for, hvordan vi nedbringer antallet af dræbte og sårede i trafikken. Kommissionen foreslår blandt andet, at trafiksystemet skal forberedes til de mange ældre trafikanter for at undgå en stigning i antallet af ulykker i fremtiden og for at få de ældre til at føle sig mere trygge bag rattet. Men det er blevet alt for svært at få bevilget penge fra staten til den slags trafikomlægninger, mener Marlene Rishøj Kjær. Både Rådet for Større Færdselssikkerhed og Ældre Sagen opfordrer kommuner og amter til at leve op til deres egne hensigtserklæringer. Og i Kommunernes Landsforening beklager formanden for miljø- og forsyningsudvalget, Kurt Hockerup (K), den manglende trafikomlægning. - Det er ikke særlig rart, så det må vi opfordre til, at der bliver kigget nærmere på. Kommunerne skal indtænke forsimpling af trafikken i de kommende år - det er ikke nok, det står i nogle planer, siger Kurt Hockerup. Han er sikker på, at den kommende strukturreform vil sætte gang i trafikomlægningerne. - Når kommunerne overtager 80 procent af amtsvejene, vil det her blive prioriteret højere, lover han.