EMNER

Kommuner uden skyld

Rabiate landmænd beskylder i disse dage kommunalbestyrelser landet over for at have ansvaret for sommerens monsterregnbyger.

Til trods for, at der anvendes mere end 500 mio. kr. årligt på at servicere bl.a. landbruget med hyppige oprensninger af alle vandløb, så kræver protestlandmændene, at kommunerne skaffer penge til yderligere indgreb. Siger de nej til at omdanne åer og bække til kloakledninger for landbrugets overskudsvand, så truer man med at sagsøge politikerne. Ikke med et ord nævnes det, hvor pengene skal komme fra. Skal de tages fra skolerne, fra de ældre, fra de handicappede? Det kommer landbrugets højtråbende protestgruppe ikke ind på. Kun én ting er sikker - de agter ikke selv at betale, til trods for at langt de fleste oversvømmelser skyldes landmændenes egne forsømmelser. I mere end 30 år har alt for mange undladt at vedligeholde deres drænledninger. Den uafhængige fagkundskab, bl.a. Hedeselskabet og Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, har gang på gang påpeget, at der burde fornys dræn på 20.- 30.000 hektar jord om året, men landmændene nøjes med 5000-10.000 hektar. I dag har de oparbejdet en manko på mere end 300.000 hektar landbrugsjord, hvor produktionsapparatet ikke er i orden. Den anden dominerende årsag til oversvømmelsernes omfang er genopdyrkningen af 150.000 hektar brakarealer for et par år siden. En meget stor andel af den jord var moser, kær og vandlidende enge, som landmændene havde tilmeldt brakordningen, fordi dyrkningssikkerheden var for ringe på grund af vand. For at opretholde EU-tilskuddet er man nu begyndt at dyrke jorden, men så snart det regner en smule over middel, stiger grundvandet op. Det er altså hverken kommunens ansvar eller samfundets skyld, når dårligt drænede brakmarker står under vand. Landmandens mangel på rettidig omhu er årsagen i langt de fleste tilfælde. Det vil komme frem, når kommuner og forsikringsselskaber forlanger landmændenes forældede drænkort lagt på bordet, hvis der kræves erstatning. Moderate landmænd bør dernæst prøve at forklare de rabiate, at i et liberalt erhverv klarer man selv sine problemer, herunder vedligeholdelse og fornyelse af produktionsapparatet. Protestlandmændene må bringes til at forstå, at det er slut med barnepigestaten, hvor alle bare kan komme hylende til kommunen og forlange kompensation for vejr og vind og hvad som helst. Især hvis der er tale om selvforskyldte oversvømmelser.