Lokalpolitik

Kommuner vil få overraskelser

Amtets planlægning og kommunalreform må spille sammen

NORDJYLLAND:Der vil være planlægningsmæssige opgaver, der nærmest eksploderer for de ny kommuner, der opstår med kommunalreformen, forudser den konservative borgmester i Aars Knud Kristensen . Han repræsenterer også sit parti i amtsrådet, og til spørgsmålet om, hvorvidt amtets planlægningt for udviklingen i Nordjylland eller regeringens strukturreform er vigstigt lyder svaret: - Begge dele er vigtige, og det er afgørende, at vi får et samspil. Men jeg mener, at vi i kommunerne må forberede os på, at der i det første par år efter kommunalreformen opstår ting, der kommer overaskende for os. Det vil være uundgåeligt, og det bliver de ny kommuner, der får til opgave at rette op på det. Det kan ske gennem en form for regionplantillæg, som staten så må sætte sit blå stempel på, siger Knud Kristensen. Statens blå stempel bliver nødvendigt, fordi den regionplanlægning, som amtet er i gang med, bliver amtets sidste. Efter strukturreformen i 2007 bliver regionplanen ophøjet til et såkaldt landsplandirektiv, indtil de ny kommuner har udarbejdet deres egne planer. I den ny Vesthimmerlands Kommune, som den nuværende Aars Kommune bliver en del af, er man endnu ikke begyndt at planlægge den fremtidige struktur i kommunen. Kommunens direktion er udpeget, og næste skridt bliver, at der skal udpeges en række forvaltningschefer. - Først derefter kan planlægningen for kommunen gå i gang med vurdering af f.eks., hvor den fremtidige vækst skal ske. Her giver amtets oplæg til regionplan nogle ny muligheder bl.a. for etablering af erhverv i nedlagte landbrugsejendomme. Her har bestemmelserne været meget stramme, så virkskomheden blev tvunget til at flytte, så snart den begyndte at vokse, siger Knud Kristensen.