Kommuner vil have eksperterne

KL-formand advarer imod videnflugt til regioner og staten

AALBORG:De danske kommuner vil ikke stiltiende finde sig i, at amternes sociale ekspertise bliver ansat i de nye regioner eller i statslige videncentre og institutioner. Formanden for Kommunernes Landsforening, Ejgil W. Rasmussen (V), opfordrer regeringen til at sørge for, at eksperterne i stedet lander i de nye kommuner. - Vi har hørt, at noget af den ekspertviden, som de nye kommuner har behov for, er på vej fra amtsgårdene ud til de enkelte institutioner og centrale videncentre. Det går bare ikke, når kommunerne skal løfte mange af de specielle opgaver, som amterne hidtil har klaret. Vi har brug for disse mennesker i de nye kommuner, siger han. Ejgil W. Rasmussen gav udtryk for sin bekymring ved Kommunernes Landsforenings årlige sociale temamøde i Aalborg Kongres & Kultur Center. Her er 1600 kommunale politikere og embedsmænd i disse dage samlet for at afstikke kursen fra de nuværende 271 mod de 98 nye kommuner. Deltagertallet er rekord. På mødet bebudede socialminister Eva Kjer Hansen (V) mere og bedre evaluering af indsatsen på det sociale område, så kommunerne i højere grad bliver i stand til at måle, om de gør tingene godt nok. Først og fremmest af hensyn til borgernes retssikkerhed. - Selvfølgelig skal borgernes retssikkerhed håndhæves, og vi vil gerne være med til at evaluere mere, så længe det handler om det overordnede plan. Men man skal passe på med ikke at skyde alt ind under borgernes retssikkerhed, og vi vil i hvert fald protestere voldsomt, hvis regeringen begynder at blande sig i detaljerne i arbejdet ude i kommunerne, siger Ejgil W. Rasmussen. Han synes i forvejen, at regeringen blander sig så rigeligt og efterlyste på mødet større kommunal frihed. Men det er ikke alle kommmunalpolitikere - heller ikke Venstre-folk - der er enige med Ejgil W. Rasmussen i hans synspunkter om opgavefordeling og statslig indblanding. - Selv om vi bliver 39.000 indbyggere i den nye Jammerbugt Kommune, kan vi ikke klare alle de tunge sociale opgaver, som hører under amtet i dag. Derfor er det helt i orden, at en del af den eksisterende ekspertise i amterne samles i institutioner og videncentre under de nye regioner, siger Arne Andersen (V), medlem af socialudvalget i Fjerritslev Kommune. Han kan også godt se en vis fornuft i, at der bliver mere evaluering og kontrol i de nye kommuners socialforvaltninger. - I en kommune som Fjerritslev kender alle jo alle, og det skal nok hurtigt blive opdaget, hvis ikke tingene gøres godt nok. Men i de nye, store kommuner er nok nødvendigt med mere kontrol og evaluering for at sikre, at tingene bliver udført bedst muligt, siger han.