Kommuneregnskab på rette vej

Overskud trods merforbrug på tre millioner kroner

EMNER 13. september 2002 08:00

HALS: Kommunens regnskab er på vej i den rigtige retning, efter at der tidligere i år var udsigt til et underskud på 3,5 mio. kr. Regnskabsrapporten for første halvår af 2002 viser således, at kommunen nu ser ud til at kunne gå ud af året med et plus på 6,4 mio. kr. Det sker, selv om kommunen på driftsområdet har udsigt til et merforug i forhold til det budgetterede på tre mio. kr. Når tallene i sidste ende alligevel ser ud til at blive positive, så hænger det primært sammen med, at kommunen har fået en række uventede indtægter. Det gælder ikke mindst på skatteområdet, hvor der er tale om en uventet ekstraindtægt på 6,5 mio. kr. - hvoraf en enkelt dødsbosbeskatning alene udgør et beløb på 5,6 mio. kr. Dertil kommer, at der på grundtakstområdet er en merindtægt på godt 800.000 kr., ligesom regeringens ældrepakke giver kommunen et kærkomment ekstratilskud på knap en mio. kr. Samtidig er renteindtægterne også steget med cirka 500.000 kr. Er det rart for kommuneøkonomien, så er driftstallene i halvårsrapporten også blevet bedre i forhold til første kvartal. Her var der udsigt til et merforbrug på 4,2 mio. kr. - mod de altså p.t. skønnede 3,0 mio. kr. Her har socialudvalget på sygedagpenge-, kontanthjælp- og hjælpemiddelområderne udsigt til et merforbrug på 2,4 mio. kr. - mod 2,8 mio. kr. efter første kvartal - mens der til gengæld på de styrbare områder er sket et skred fra et forventet merforbrug på 300.000 kr. efter første kvartal til et forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Derudover er teknisk udvalg gået fra et forventet minus på 200.000 kr. til et forventet plus på 100.000 kr., mens både kultur- og økonomiudvalgene er gået den forkerte vej - fra henholdsvis 300.000 til 700.000 kr. og 300.000 kr. til 1,2 mio. kr. i merforbrug. - Det er samlet set rimeligt tilfredstillende, for tager man ekstraindtægterne på grundtakstområdet og pengene i ældrepakken med over på driften, så går vi næsten i nul. Det kører altså planmæssigt her i kommunen, siger borgmester Bent Sørensen (S), der med hensyn til engangs-ekstraindtægten på skatteområdet ikke umiddelbart vil lægge sig fast på, hvad de ekstra kroner kunne bruges til. - Man kunne bruge dem til ekstra anlægsopgaver, eller man kunne skære i det planlagte lånoptag i 2003. Men jeg er nu ikke specielt indstillet på ikke at låne alt, hvad vi kan næste år, for vi ved ikke, om der igen bliver mulighed for at låne i 2004, siger han.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...