EMNER

Kommunerne afgør salg af miljøcenter

De ansatte på miljøcenter Nordjylland deles mellem kommunerne og køberen

NORDJYLLAND:De ny nordjyske kommuner skal i løbet af den kommende måned tage stilling til planerne om at sælge deres fælles selskab Miljøcenter Nordjylland I /S i Aalborg til aktieselskabet Orbicon, der tidligere har været en del af Hedeselskabet. Bestyrelsen for Miljøcenter Nordjylland bakkede i går op om planerne. Det betyder, at kommunernes repræsentanter i bestyrelsen over for sammenlægningsudvalgene vil anbefale salget. Efter møderne i sammenlægningsudvalgene er der i næste måned indkaldt til generalforsamling i Miljøcenter Nordjylland, hvor salget gerne skulle faldet helt på plads. - Jeg mener, at salget bliver en god løsning for de ansatte, ligesom jeg synes, at planen også politisk vil være tilfredsstillende. Jeg tror der bliver tale om en nul-løsning på den måde, at kommunerne kan få det indskud - som de i sin har betalt - tilbage, siger formanden for bestyrelsen for Miljøcenter Nordjylland Kaj Wisti Lassen (V), der er formand for teknisk udvalg i Farsø Kommune. Miljøcentret har nu til huse i lejede lokaler på Thulebakken i Aalborg. Det lejemål bliver formentlig sagt op, således at kræfterne samles hos Orbicon i Aalborg. For politikerne i bestyrelsen for miljøcentret har hensynet til personalet været vigtigt. Her har halvdelen af de ca. 12 medarbejdere ønsket at få job hos køberen af centret, mens den anden halvdel har ønsket at få arbejde i de ny kommuner. Begge hensyn kan nu tilgodeses. Officielt er Orbicons overtagelse først planlagt til 1. januar, men reelt vil det ske allerede i sommer. - Det har været vigtigt at sikre, at kommunerne også i de sidste måneder frem til kommunalreformen kan få udført de opgaver, som de ønsker, og de kan Orbicon sikre, siger Kaj Wisti Lassen. Hidtil har miljøcentrets kerneydelse til de 19 kommuner, der har været med, været f.eks. miljøplanlægning, sager om jordforurening, tilsyn med landbrug og virksomheder, arbejdet med miljøgodkendelser og tilladelser af forskellig art.